• 6 سال پیش

  • 31

  • 06:43

پیش دبستانی

فاطمه آسا
1
1
0

پیش دبستانی

فاطمه آسا
  • 06:43

  • 31

  • 6 سال پیش

توضیحات
چرا بچه من دیر شعرها رو حفظ می شه ؟ چرا از یادگرفتن فراریه ؟ چکار کنیم ؟؟؟؟ فاطمه آسا به این سوالات پاسخ می دهد

با صدای
فاطمه آسا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads