• 6 سال پیش

  • 55

  • 05:36

آزار جنسی کودک

فاطمه آسا
0
0
0

آزار جنسی کودک

فاطمه آسا
  • 05:36

  • 55

  • 6 سال پیش

توضیحات
دختر 6ساله توسط پسر نوجوان مورد آزار جنسی قرار گرفته ... اگر دختر داریم تو خونه ،برای پیشگیری چکار کنیم ؟؟؟ فاطمه آسا به این سوال پاسخ می دهد

با صدای
فاطمه آسا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads