• 7 سال پیش

  • 78

  • 02:46

در زمان انجام دادن کار اشتباه کودک چطور رابطه را برقرار کنیم؟

فاطمه آسا
0
0
0

در زمان انجام دادن کار اشتباه کودک چطور رابطه را برقرار کنیم؟

فاطمه آسا
  • 02:46

  • 78

  • 7 سال پیش

توضیحات
در این فایل صوتی فاطمه اسا در مورد برقرار کردن رابطه در زمان اشتباه کردن کودک صحبت میکند.

با صدای
فاطمه اسا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads