• 6 سال پیش

  • 50

  • 06:52

تاثیر معلم در مدرسه

فاطمه آسا
0
0
0

تاثیر معلم در مدرسه

فاطمه آسا
  • 06:52

  • 50

  • 6 سال پیش

توضیحات
چرا بچه من دوست نداره بره مدرسه ؟ در این فایل صوتی، فاطمه آسا به این سوال پاسخ می دهد

با صدای
فاطمه آسا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads