• 6 سال پیش

  • 398

  • 05:41

استرس امتحان

فاطمه آسا
6
6
0

استرس امتحان

فاطمه آسا
  • 05:41

  • 398

  • 6 سال پیش

توضیحات
در این فایل صوتی فاطمه آسا به این سوالات پاسخ میدهد: چرا با اینکه خوب درس خوانده ایم اما سر جلسه امتحان پاسخ ها یادمان نمی آید؟ چرا به دلیل استرس، امتحان هایمان را خراب می کنیم؟ روش های مقابله با استرس امتحان.

با صدای
فاطمه آسا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads