• 6 سال پیش

  • 80

  • 05:05

پرخاشگری کودک

فاطمه آسا
2
2
0

پرخاشگری کودک

فاطمه آسا
  • 05:05

  • 80

  • 6 سال پیش

توضیحات
در این فایل صوتی سر کار خانم فاطمه اسا در مورد پرخاشگری کودک صحبت می نمایند

با صدای
فاطمه اسا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads