• 6 سال پیش

  • 59

  • 08:00

ناخن جویدن کودک

فاطمه آسا
5
5
0

ناخن جویدن کودک

فاطمه آسا
  • 08:00

  • 59

  • 6 سال پیش

توضیحات
دختر من 6 ساله است و هر وقت نگاش می‌کنم انگشتش تو دهانشه ناخن می جوئه من واقعاً خجالت می‌کشم از نگاه و حرف‌های اطرافیان و عصبی می شم و...

با صدای
فاطمه آسا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads