• 6 سال پیش

  • 56

  • 04:53

آزار جنسی کودک 2

فاطمه آسا
0
0
2

آزار جنسی کودک 2

فاطمه آسا
  • 04:53

  • 56

  • 6 سال پیش

توضیحات
آزار جنسی کودک قسمت دوم : آزار جنسی کودکان اگر متوجه شدیم فرزندمان مورد آزار جنسی قرار گرفته است چکار کنیم ؟؟؟ در این پادکست به این سوال پاسخ داده شده است

shenoto-ads
shenoto-ads