• 6 سال پیش

  • 108

  • 04:50

از دست دادن پدر یا مادر

فاطمه آسا
0
0
0

از دست دادن پدر یا مادر

فاطمه آسا
  • 04:50

  • 108

  • 6 سال پیش

توضیحات
در این فایل صوتی سرکار خانم فاطمه اسا در مورد از دست دادن پدر یا مادر صحبت می نمایند

shenoto-ads
shenoto-ads