ایران کارآفرین

Iranekarafarin
50
میانگین پخش
442
تعداد پخش
1
دنبال کننده

ایران کارآفرین

Iranekarafarin
50
میانگین پخش
442
تعداد پخش
1
دنبال کننده

نشست شماره 4 ایران کارآفرینقسمت دوم از مجموعه ی دیزاین کسب و کار...

نشست شماره 4 ایران کارآفرین


قس...

38:28
 • 40

 • 6 ماه پیش
38:28
نشست شماره 7 ایران کارآفرین...

نشست شماره 7 ایران کارآفرین

01:20:18
 • 18

 • 6 ماه پیش
01:20:18
نشست شماره 6 ایران کارآفرین...

نشست شماره 6 ایران کارآفرین

58:29
 • 24

 • 6 ماه پیش
58:29
قسمت دوم از مجموعه جلسات مهبا...

قسمت دوم از مجموعه جلسات مهبا

01:00:29
 • 18

 • 6 ماه پیش
01:00:29
گفتگو با جناب اقای دکتر ویسی در مورد مارکتینگتعریف صحیح، درست و کاربردی از بازاریابی و مارکتینگمهبا: مدیریت و مهندسی هنرمندانه ی بازار ...

گفتگو با جناب اقای دکتر ویسی در مورد مارکتینگ

01:00:15
 • 59

 • 6 ماه پیش
01:00:15
دیزاین نوآورانه چیست؟طراح ارزش آفرین کیست؟شاخص های نوآوری در کسب و کار کدام است؟اثر طراح در کسب و کار چگونه است؟یک کالا و خدمت چگونه منشا کارآفرینی می باشد؟توسعه بازار فراملی با رویکرد نوآوری در کسب و...

دیزاین نوآورانه چیست؟

طراح ارزش آفرین کیس...

57:12
 • 34

 • 6 ماه پیش
57:12
«نورولیدرشیپ (رهبری عصب محور)چگونه بهترین رهبران جهان از روانشناسی برای پیروزی استفاده می کنند» اثر سام پیج و با ترجمه دکتر‌ حسام‌ خضرایی‌ حاذق‌ فکر (PhD)رهبری عصب­‌محور یا نورولیدرشیپ، اصطل...

12:10
 • 51

 • 1 سال پیش
12:10
«نورولیدرشیپ (رهبری عصب محور)چگونه بهترین رهبران جهان از روانشناسی برای پیروزی استفاده می کنند» اثر سام پیج و با ترجمه دکتر‌ حسام‌ خضرایی‌ حاذق‌ فکر (PhD)رهبری عصب­‌محور یا نورولیدرشیپ، اصطل...

11:36
 • 69

 • 1 سال پیش
11:36
«نورولیدرشیپ (رهبری عصب محور)چگونه بهترین رهبران جهان از روانشناسی برای پیروزی استفاده می کنند» اثر سام پیج و با ترجمه دکتر‌ حسام‌ خضرایی‌ حاذق‌ فکر (PhD)رهبری عصب­‌محور یا نورولیدرشیپ، اصطل...

15:57
 • 129

 • 1 سال پیش
15:57
shenoto-ads
shenoto-ads