• 7 ماه پیش

  • 35

  • 57:12

دیزاین نوآورانه در کسب و کار و کارآفرینی

ایران کارآفرین
0
0
0

دیزاین نوآورانه در کسب و کار و کارآفرینی

ایران کارآفرین
  • 57:12

  • 35

  • 7 ماه پیش

توضیحات

دیزاین نوآورانه چیست؟

طراح ارزش آفرین کیست؟

شاخص های نوآوری در کسب و کار کدام است؟

اثر طراح در کسب و کار چگونه است؟

یک کالا و خدمت چگونه منشا کارآفرینی می باشد؟

توسعه بازار فراملی با رویکرد نوآوری در کسب و کار چگونه شکل می گیرد؟


با صدای
دکتر محمدرضا منصوری
دکتر سعید عبدی بوسجین

رده سنی
محتوای تمیز