• 7 ماه پیش

  • 59

  • 01:00:15

مارکتینگ چیست؟ روش مهبا قسمت اول

ایران کارآفرین
0
0
0

مارکتینگ چیست؟ روش مهبا قسمت اول

ایران کارآفرین
  • 01:00:15

  • 59

  • 7 ماه پیش

توضیحات

گفتگو با جناب اقای دکتر ویسی در مورد مارکتینگ

  • تعریف صحیح، درست و کاربردی از بازاریابی و مارکتینگ
  • مهبا: مدیریت و مهندسی هنرمندانه ی بازار

با صدای
دکتر پرویز ویسی
دکتر سعید عبدی بوسجین

رده سنی
محتوای تمیز