• 6 ماه پیش

  • 25

  • 58:29

هوش مصنوعی در توسعه کسب و کار

ایران کارآفرین
0
0
0

هوش مصنوعی در توسعه کسب و کار

ایران کارآفرین
  • 58:29

  • 25

  • 6 ماه پیش

توضیحات

نشست شماره 6 ایران کارآفرین


با صدای
دکتر معصومه مترصد
دکتر سعید عبدی بوسجین

رده سنی
محتوای تمیز