• 6 ماه پیش

  • 41

  • 38:28

طراحی خدمات و جایگاه آن در توسعه

ایران کارآفرین
0
0
0

طراحی خدمات و جایگاه آن در توسعه

ایران کارآفرین
  • 38:28

  • 41

  • 6 ماه پیش

توضیحات

نشست شماره 4 ایران کارآفرین


قسمت دوم از مجموعه ی دیزاین کسب و کار


با صدای
دکتر محمدرضا منصوری
مهندس سمیرا طوفانی اصل
دکتر سعید عبدی بوسجین

رده سنی
محتوای تمیز