سید حسین حسینی

سید حسین حسینی

hosein hoseini
  60
  میانگین پخش
  1.8K
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده
  سید حسین حسینی

  سید حسین حسینی

  hosein hoseini
  60
  میانگین پخش
  1.8K
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  رئیسی و تهمت فیلترینگ
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  05:36
  • 51

  • 1 سال پیش
  05:36
  ظرفیت های هنگفت ترانزیتی ایران
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  05:47
  • 21

  • 1 سال پیش
  05:47
  ۲برابر کردن صادرات
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  02:39
  • 24

  • 1 سال پیش
  02:39
  چرا آقای رئیسی زمانی که دادستان کل کشور بودن پرونده های اسیدپاشی روی دختران اصفهانی رو پیگیری نکردن؟
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  04:38
  • 45

  • 1 سال پیش
  04:38
  ورود زنان به استادیوم!!!
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  03:39
  • 125

  • 1 سال پیش
  03:39
  دکترای همزمان با مسئولیت؟!
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  01:39
  • 97

  • 1 سال پیش
  01:39
  با رای دادن مشکلات کشور حل میشه؟
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  11:26
  • 43

  • 1 سال پیش
  11:26
  رای دادن چه ارزشی داره وقتی رئیس جمهور هیچ اختیاری از خودش نداره؟
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  05:48
  • 31

  • 1 سال پیش
  05:48
  انتخابات توی ایران آزاد نیست!!
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  11:50
  • 35

  • 1 سال پیش
  11:50
  رای نمیدم چون انتخابات نیست، انتصاباته!
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  01:46
  • 106

  • 1 سال پیش
  01:46
  چرا رای بدم؟ چه اهمیتی داره؟
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  06:52
  • 25

  • 1 سال پیش
  06:52
  برنامه ۷ هزار صفحه ای رئیسی؟!
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  03:41
  • 91

  • 1 سال پیش
  03:41
  نقد رئیسی ممنوع؟ واقعا؟
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  01:27
  • 80

  • 1 سال پیش
  01:27
  انتخابات بدون جنگ ؟ یعنی دیگه رقابتی نیست؟
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  02:53
  • 24

  • 1 سال پیش
  02:53
  شبهه نظارت قوه قضائیه بر انتخابات؟
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  01:51
  • 34

  • 1 سال پیش
  01:51
  رئیسی ۳۰ سال توی قوه ی قضاییه برای مبارزه با فساد چی کار کرده؟
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  10:11
  • 74

  • 1 سال پیش
  10:11
  چرا رئیسی توی آستان قدس حاضر نبود مالیات بده؟
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  04:49
  • 39

  • 1 سال پیش
  04:49
  چرا برقمون قطع میشه؟
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  09:29
  • 60

  • 1 سال پیش
  09:29
  دستاورد های جمهوری اسلامی ایران - بخش سوم(علمی)
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  03:47
  • 36

  • 1 سال پیش
  03:47
  دستاورد های جمهوری اسلامی ایران - بخش دوم(اقتصادی)
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  11:32
  • 36

  • 1 سال پیش
  11:32
  دستاورد های جمهوری اسلامی ایران - بخش اول(سیاسی و نظامی)
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  06:10
  • 45

  • 1 سال پیش
  06:10
  وقتی خودمون برق کم داریم، چرا صادر می کنیم؟
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  02:47
  • 41

  • 1 سال پیش
  02:47
  قضیه کارخانه رشت الکتریک چه بود؟
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  01:49
  • 21

  • 1 سال پیش
  01:49
  قضیه دیدار رئیسی با واردکنندگان چه بود؟
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  02:53
  • 29

  • 1 سال پیش
  02:53
  چند نکته در مورد تصمیمات شورای نگهبان
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  09:49
  • 11

  • 1 سال پیش
  09:49
  شبهه ، پیامبر هم میومد انتخابات شورای نگهبان ردش میکرد
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  02:09
  • 25

  • 1 سال پیش
  02:09
  تحصیلات و سواد آقای رئیسی
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  03:19
  • 161

  • 1 سال پیش
  03:19
  بهترین جای مبارزه با فساد ، دولت یا قوه قضائیه؟
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  04:06
  • 22

  • 1 سال پیش
  04:06
  اعدام های سال 67 - خلاصه
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  00:38
  • 189

  • 1 سال پیش
  00:38
  اعدام های سال 67 - تفصیلی
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  11:32
  • 194

  • 1 سال پیش
  11:32
  وقتی خودمون برق کم داریم، چرا صادر می کنیم؟
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400
  محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات...
  02:47
  • 19

  • 1 سال پیش
  02:47
  shenoto-ads
  shenoto-ads