• 3 سال پیش

  • 23

  • 02:47

وقتی خودمون برق کم داریم، چرا صادر می کنیم؟

سید حسین حسینی
0
0
0

وقتی خودمون برق کم داریم، چرا صادر می کنیم؟

سید حسین حسینی
  • 02:47

  • 23

  • 3 سال پیش

توضیحات
محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads