• 3 سال پیش

  • 112

  • 01:46

رای نمیدم چون انتخابات نیست، انتصاباته!

سید حسین حسینی
0
0
0

رای نمیدم چون انتخابات نیست، انتصاباته!

سید حسین حسینی
  • 01:46

  • 112

  • 3 سال پیش

توضیحات
محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads