کتابخانه دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

کتابخانه دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
  47
  میانگین پخش
  2.4K
  تعداد پخش
  51
  دنبال کننده

  کتابخانه دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

  کتابخانه دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
  47
  میانگین پخش
  2.4K
  تعداد پخش
  51
  دنبال کننده

  انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه و مرکز مطالعات مهندسی فرایند و مدیریت منابع دانشگاه تهران کارگاهی تحت عنوان" مروری بر مفاه...
  انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگ...
  01:52:09
  • 320

  • 3 سال پیش
  01:52:09
  این فایل صوتی مربوط به صحبتهای خانم چیذری، از دانشجویان کارشناسی ارشد برای کلاس داده کاوی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی است.
  این فایل صوتی مربوط به صحبتهای خانم چیذری، از دانش...
  23:13
  • 23

  • 4 سال پیش
  23:13
  این فایل صوتی مربوط به صحبتهای خانم چیذری، از دانشجویان کارشناسی ارشد برای کلاس داده کاوی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی است.
  این فایل صوتی مربوط به صحبتهای خانم چیذری، از دانش...
  22:26
  • 38

  • 4 سال پیش
  22:26
  جلسه شانزدهم بررسی روانشناسانه قصه های مثنوی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.
  جلسه شانزدهم بررسی روانشناسانه قصه های مثنوی در دا...
  02:46:28
  • 39

  • 5 سال پیش
  02:46:28
  پانزدهمین نشست با قصه های مثنوی با موضوع پیرچنگی.
  پانزدهمین نشست با قصه های مثنوی با موضوع پیرچنگی.
  02:29:33
  • 24

  • 5 سال پیش
  02:29:33
  هشتمین نشست از مجموعه نشستهای با قصه های مثنوی
  هشتمین نشست از مجموعه نشستهای با قصه های مثنوی
  02:19:21
  • 33

  • 5 سال پیش
  02:19:21
  سخنرانی علمی دکتر شیما مرادی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
  سخنرانی علمی دکتر شیما مرادی، عضو هیات علمی مرکز ت...
  01:22:28
  • 43

  • 5 سال پیش
  01:22:28
  چهاردهمین جلسه با قصه های مثنوی، موضوع پیرچنگی.
  چهاردهمین جلسه با قصه های مثنوی، موضوع پیرچنگی.
  01:32:41
  • 41

  • 5 سال پیش
  01:32:41
  ارایه های خانمها بشیری و شکرزاده به عنوان گزارش پیشرفت پایان نامه از مجموعه فعالیت های باشگاه علمی این گروه.
  ارایه های خانمها بشیری و شکرزاده به عنوان گزارش پی...
  37:23
  • 21

  • 6 سال پیش
  37:23
  این نشست به صورت مشترک توسط فرهنگستان علوم پزشکی ایران، انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ششم بهمن 1395 برگزار شد.
  این نشست به صورت مشترک توسط فرهنگستان علوم پزشکی ا...
  02:12:25
  • 48

  • 6 سال پیش
  02:12:25
  سخنرانی در اجتماع یادگیری دلبستگی، 12 اسفند 1392
  سخنرانی در اجتماع یادگیری دلبستگی، 12 اسفند 1392
  22:28
  • 29

  • 6 سال پیش
  22:28
  سخنرانی در جلسه اجتماع دلبستگی، 12 اسفند 1392
  سخنرانی در جلسه اجتماع دلبستگی، 12 اسفند 1392
  30:14
  • 42

  • 6 سال پیش
  30:14
  ژورنال کلاب دانشجویان رشته روانشناسی، زیر نظر خانم دکتر زرانی.
  ژورنال کلاب دانشجویان رشته روانشناسی، زیر نظر خانم...
  33:47
  • 41

  • 6 سال پیش
  33:47
  ژورنال کلاب دانشجویان رشته روانشناسی زیر نظر خانم دکتر زرانی.
  ژورنال کلاب دانشجویان رشته روانشناسی زیر نظر خانم ...
  42:31
  • 31

  • 6 سال پیش
  42:31
  مربوط به ژورنال کلاب دانشجویان رشته روانشناسی.
  مربوط به ژورنال کلاب دانشجویان رشته روانشناسی.
  33:51
  • 33

  • 6 سال پیش
  33:51
  ژورنال کلاب دانشجویان رشته روانشناسی زیر نظر دکتر فریبا زرانی
  ژورنال کلاب دانشجویان رشته روانشناسی زیر نظر دکتر ...
  24:34
  • 41

  • 6 سال پیش
  24:34
  ژورنال کلاب دانشجویان رشته روانشناسی زیر نظر خانم دکتر زرانی
  ژورنال کلاب دانشجویان رشته روانشناسی زیر نظر خانم ...
  21:07
  • 37

  • 6 سال پیش
  21:07
  ژورنال کلاب دانشجویان روانشناسی زیر نظر خانم دکتر زرانی
  ژورنال کلاب دانشجویان روانشناسی زیر نظر خانم دکتر ...
  37:57
  • 37

  • 6 سال پیش
  37:57
  سخنرانی علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
  سخنرانی علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
  46:51
  • 25

  • 6 سال پیش
  46:51
  سخنرانی علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی با ارایه آقای دکتر مهدی شقاقی
  سخنرانی علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی با ارای...
  50:03
  • 29

  • 6 سال پیش
  50:03
  ژورنال کلاب دانشجویان رشته روانشناسی در دانشگاه شهید بهشتی زیر نظر خانم دکتر فریبا زرانی.
  ژورنال کلاب دانشجویان رشته روانشناسی در دانشگاه شه...
  30:32
  • 32

  • 6 سال پیش
  30:32
  این ژورنال کلاب توسط دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی در حوزه اختلال شخصیت ارایه شده است.
  این ژورنال کلاب توسط دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ...
  46:51
  • 31

  • 6 سال پیش
  46:51
  سخنرانی علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
  سخنرانی علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
  01:07:58
  • 52

  • 6 سال پیش
  01:07:58
  این سخنرانی در تاریخ 24 آذر 1393 ارایه شده است.
  این سخنرانی در تاریخ 24 آذر 1393 ارایه شده است.
  59:10
  • 11

  • 6 سال پیش
  59:10
  این سخنرانی در تاریخ 25 فروردین 1393 ارایه شده ا ست.
  این سخنرانی در تاریخ 25 فروردین 1393 ارایه شده ا س...
  01:03:07
  • 32

  • 6 سال پیش
  01:03:07
  فایل مربوط به ژورنال کلاب دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی است که به صورت هفتگی برگزار می شود.
  فایل مربوط به ژورنال کلاب دانشجویان کارشناسی ارشد ...
  44:03
  • 22

  • 6 سال پیش
  44:03
  این سخنرانی در تاریخ 1393/9/17 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ارایه شده است.
  این سخنرانی در تاریخ 1393/9/17 در دانشکده علوم ترب...
  01:14:48
  • 37

  • 6 سال پیش
  01:14:48
  این سخنرانی در تاریخ 93/8/19 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ارایه شده است.
  این سخنرانی در تاریخ 93/8/19 در دانشکده علوم تربیت...
  01:20:42
  • 33

  • 6 سال پیش
  01:20:42
  این سخنرانی در تاریخ 1392/8/26 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار شد.
  این سخنرانی در تاریخ 1392/8/26 در دانشکده علوم تر...
  49:31
  • 35

  • 6 سال پیش
  49:31
  این نشست با حضور دکتر محمد یمنی و برخی از صاحب نظران حوزه آموزش عالی در تاریخ 1393/9/3 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار شد.
  این نشست با حضور دکتر محمد یمنی و برخی از صاحب نظ...
  42:08
  • 52

  • 6 سال پیش
  42:08
  این مراسم به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و برای معرفی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به دانشجویان جدیدالورود در کتابخانه دانشکده، در تاریخ دهم مهرماه 1395 برگزار شد.
  این مراسم به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و برای مع...
  01:44:17
  • 42

  • 6 سال پیش
  01:44:17
  این جلسه در تاریخ 27 اردیبهشت 1395 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار شد.
  این جلسه در تاریخ 27 اردیبهشت 1395 در دانشکده علوم...
  27:25
  • 112

  • 6 سال پیش
  27:25
  سخنرانی پروفسور فیلیپ زیمباردو، استاد دانشگاه استنفورد در حوزه روانشناسی اجتماعی در دانشگاه شهید بهشتی یکشنبه 9 خرداد 1395
  سخنرانی پروفسور فیلیپ زیمباردو، استاد دانشگاه استن...
  02:02:18
  • 47

  • 6 سال پیش
  02:02:18
  سخنرانی علمی مشترک گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی و فرهنگستان علوم پزشکی ایران که در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. تاریخ برگزاری: دوشنبه 29 اردیبهشت1395
  سخنرانی علمی مشترک گروه علم اطلاعات و دانش شناسی د...
  41:29
  • 47

  • 6 سال پیش
  41:29
  سخنرانی علمی گروه مشاوره
  سخنرانی علمی گروه مشاوره
  01:17:20
  • 43

  • 6 سال پیش
  01:17:20
  سخنرانی علمی گروه علوم تربیتی د رتاریخ 13/2/1394
  سخنرانی علمی گروه علوم تربیتی د رتاریخ 13/2/1394
  47:08
  • 61

  • 6 سال پیش
  47:08
  سخنرانی علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
  سخنرانی علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
  54:34
  • 48

  • 6 سال پیش
  54:34
  نشستی با دکتر عماد قاءنی ؛بنیان گذار وب یاد یکشنبه ؛22/ 1/ 95 ؛ساعت10اتاق 316دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
  نشستی با دکتر عماد قاءنی ؛بنیان گذار وب یاد یکشنبه...
  01:05:18
  • 68

  • 6 سال پیش
  01:05:18
  سخنرانی علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
  سخنرانی علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
  01:10:31
  • 19

  • 6 سال پیش
  01:10:31
  سخنرانی علمی گروه روانشناسی در تاریخ 1393/9/3
  سخنرانی علمی گروه روانشناسی در تاریخ 1393/9/3
  01:39:55
  • 54

  • 6 سال پیش
  01:39:55
  سخنرانی علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
  سخنرانی علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
  01:10:03
  • 39

  • 6 سال پیش
  01:10:03
  سخنرانی علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
  سخنرانی علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
  01:10:03
  • 38

  • 6 سال پیش
  01:10:03
  سخنرانی علمی گروه مشاوره، 17 آذر 1393
  سخنرانی علمی گروه مشاوره، 17 آذر 1393
  01:16:20
  • 74

  • 6 سال پیش
  01:16:20
  سخنرانی در کتابخانه دانشکده درباره منابع الکترونیکی رایگان و اشتراکی 25 آذر 1393
  سخنرانی در کتابخانه دانشکده درباره منابع الکترونیک...
  01:28:34
  • 26

  • 6 سال پیش
  01:28:34
  سخنرانی علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 24 فروردین 1394
  سخنرانی علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 24 فرو...
  01:43:02
  • 31

  • 6 سال پیش
  01:43:02
  سخنرانی علمی گروه علوم تربیتی
  سخنرانی علمی گروه علوم تربیتی
  01:09:07
  • 37

  • 6 سال پیش
  01:09:07
  ادراک و استنباط افراد از کمک کردن از مجموعه سخنرانی علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی است.
  ادراک و استنباط افراد از کمک کردن از مجموعه سخنران...
  42:08
  • 56

  • 6 سال پیش
  42:08
  سخنرانی علمی گروه علوم تربیتی در تاریخ 25 فروردین 1393
  سخنرانی علمی گروه علوم تربیتی در تاریخ 25 فروردین ...
  01:20:21
  • 34

  • 6 سال پیش
  01:20:21
  سخنرانی هفتگی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، ارائه گزارش سفر ایفلا 2013
  سخنرانی هفتگی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، ارائه...
  50:00
  • 23

  • 6 سال پیش
  50:00
  اضطراب اطلاع یابی: مفهوم،ابزار و مطالعه مقدماتی به ارائه مباحثی در این خصوص می پردازد. این سخنرانی مربوط به جلسات هفتگی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی است.
  اضطراب اطلاع یابی: مفهوم،ابزار و مطالعه مقدماتی به...
  44:19
  • 54

  • 6 سال پیش
  44:19
  shenoto-ads
  shenoto-ads