کافه بزرگسالی

مسعود حیدریان
1.7K
میانگین پخش
121.7K
تعداد پخش
318
دنبال کننده

کافه بزرگسالی

مسعود حیدریان
1.7K
میانگین پخش
121.7K
تعداد پخش
318
دنبال کننده

تانگو در معابرقسمت سیزدهم: سفراین مجموعه سیزده موقعیت نمایشی برای گفتگو است که در سال 1396 به درخواست باغ کتاب تهران نوشته و اجرا شده است. در دوران کرونا توسط خانم الهه پرسون، آقایان صادق علیخانی و مه...

تانگو در معابر


قسمت سیزدهم: سف...

12:42
 • 1.9K

 • 7 ماه پیش
12:42
تانگو در معابرقسمت دوازدهم: اکتشافاین مجموعه سیزده موقعیت نمایشی برای گفتگو است که در سال 1396 به درخواست باغ کتاب تهران نوشته و اجرا شده است. در دوران کرونا توسط خانم الهه پرسون، آقایان صادق علیخانی ...

تانگو در معابر


قسمت دوازدهم: ا...

18:50
 • 1.5K

 • 7 ماه پیش
18:50
تانگو در معابرقسمت یازدهم: جلسه تویعاین مجموعه سیزده موقعیت نمایشی برای گفتگو است که در سال 1396 به درخواست باغ کتاب تهران نوشته و اجرا شده است. در دوران کرونا توسط خانم الهه پرسون، آقایان صادق علیخان...

تانگو در معابر


قسمت یازدهم: جل...

16:51
 • 1.2K

 • 7 ماه پیش
16:51
تانگو در معابرقسمت دهم: باغ وحشِ ملّیاین مجموعه سیزده موقعیت نمایشی برای گفتگو است که در سال 1396 به درخواست باغ کتاب تهران نوشته و اجرا شده است. در دوران کرونا توسط خانم الهه پرسون، آقایان صادق علیخا...

تانگو در معابر


قسمت دهم: باغ و...

17:34
 • 942

 • 8 ماه پیش
17:34
تانگو در معابرقسمت نهم: پُشتِ درِ خانهاین مجموعه سیزده موقعیت نمایشی برای گفتگو است که در سال 1396 به درخواست باغ کتاب تهران نوشته و اجرا شده است. در دوران کرونا توسط خانم الهه پرسون، آقایان صادق علیخ...

تانگو در معابر


قسمت نهم: پُشتِ...

15:21
 • 971

 • 8 ماه پیش
15:21
تانگو در معابرقسمت هشتم: میهمانی اساتیداین مجموعه سیزده موقعیت نمایشی برای گفتگو است که در سال 1396 به درخواست باغ کتاب تهران نوشته و اجرا شده است. در دوران کرونا توسط خانم الهه پرسون، آقایان صادق علی...

تانگو در معابر


قسمت هشتم: میهم...

14:17
 • 821

 • 8 ماه پیش
14:17
تانگو در معابرقسمت هفتم: اِستندآپ کُمدیاین مجموعه سیزده موقعیت نمایشی برای گفتگو است که در سال 1396 به درخواست باغ کتاب تهران نوشته و اجرا شده است. در دوران کرونا توسط خانم الهه پرسون، آقایان صادق علی...

تانگو در معابر


قسمت هفتم: اِست...

18:52
 • 1.1K

 • 9 ماه پیش
18:52
تانگو در معابرقسمت ششم: شهر دانشجوییاین مجموعه سیزده موقعیت نمایشی برای گفتگو است که در سال 1396 به درخواست باغ کتاب تهران نوشته و اجرا شده است. در دوران کرونا توسط خانم الهه پرسون، آقایان صادق علیخان...

تانگو در معابر


قسمت ششم: شهر د...

16:31
 • 888

 • 9 ماه پیش
16:31
تانگو در معابرقسمت پنجم: ماشیناین مجموعه سیزده موقعیت نمایشی برای گفتگو است که در سال 1396 به درخواست باغ کتاب تهران نوشته و اجرا شده است. در دوران کرونا توسط خانم الهه پرسون، آقایان صادق علیخانی و مه...

تانگو در معابر


قسمت پنجم: ماشی...

14:52
 • 986

 • 9 ماه پیش
14:52
تانگو در معابرقسمت چهارم: بالکن طبقه هشتماین مجموعه سیزده موقعیت نمایشی برای گفتگو است که در سال 1396 به درخواست باغ کتاب تهران نوشته و اجرا شده است. در دوران کرونا توسط خانم الهه پرسون، آقایان صادق ع...

تانگو در معابر


قسمت چهارم: بال...

16:41
 • 915

 • 9 ماه پیش
16:41
تانگو در معابرقسمت سوم: جلسه تحویل مدارکاین مجموعه سیزده موقعیت نمایشی برای گفتگو است که در سال 1396 به درخواست باغ کتاب تهران نوشته و اجرا شده است. در دوران کرونا توسط خانم الهه پرسون، آقایان صادق عل...

تانگو در معابر


قسمت سوم: جلسه ...

12:39
 • 892

 • 10 ماه پیش
12:39
تانگو در معابرقسمت دوم: خانه پدریاین مجموعه سیزده موقعیت نمایشی برای گفتگو است که در سال 1396 به درخواست باغ کتاب تهران نوشته و اجرا شده است. در دوران کرونا توسط خانم الهه پرسون، آقایان صادق علیخانی و...

تانگو در معابر


قسمت دوم: خانه ...

26:20
 • 1.2K

 • 10 ماه پیش
26:20
تانگو در معابرقسمت اول: نمایشنامهاین مجموعه سیزده موقعیت نمایشی برای گفتگو است که در سال 1396 به درخواست باغ کتاب تهران نوشته و اجرا شده است. در دوران کرونا توسط خانم الهه پرسون، آقایان صادق علیخانی و...

تانگو در معابر

قسمت اول: نمایشنامه

...

15:36
 • 1.2K

 • 10 ماه پیش
15:36
 • 831

 • 10 ماه پیش
در این قسمت کمی درباره پادکست کافه بزرگسالی صحبت کردیم و مجموعه تازه کافه بزرگسالی را معرفی نمودیمآدرس شبکه های اجتماعی ما:اینستاگرام:maturity.cafeتلگرام:t.me/maturitycafe...

در این قسمت کمی درباره پادکست کافه بزرگسالی صحب...

12:08
 • 831

 • 10 ماه پیش
12:08
تماشای پاندُرا قسمت شانزدَهُم : زنگ رویگردانی(قسمت پایانی) این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیست که بر اساس داستان واقعیِ اتفاق-افتاده در سال 1377 نوشته و اجرا شده است.#نویسنده و #آهنگساز :...

تماشای پاندُرا

قسمت شانزدَهُم : زنگ رویگ...

48:57
 • 4.6K

 • 1 سال پیش
48:57
تماشای پاندُراقسمت پانزدَهُم : باز هم شب بخیراین مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیست که بر اساس داستان واقعیِ اتفاق-افتاده در سال 1377 نوشته و اجرا شده است.#نویسنده و #آهنگساز : #مسعود_حیدریا...

تماشای پاندُرا

قسمت پانزدَهُم : باز هم شب...

31:05
 • 2.4K

 • 1 سال پیش
31:05
تماشای پاندُراقسمت چهاردَهُم : پوست در بازیاین مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیست که بر اساس داستان واقعیِ اتفاق-افتاده در سال 1377 نوشته و اجرا شده است.#نویسنده و #آهنگساز : #مسعود_حیدریان#...

تماشای پاندُرا

قسمت چهاردَهُم : پوست در ب...

28:59
 • 1.7K

 • 1 سال پیش
28:59
تماشای پاندُرا قسمت سیزدَهُم : قصه های بد برای بچه های بداین مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیست که بر اساس داستان واقعیِ اتفاق-افتاده در سال 1377 نوشته و اجرا شده است.نویسنده و آهنگساز ...

تماشای پاندُرا 

قسمت سیزدَهُم : قصه ...

41:31
 • 2.7K

 • 1 سال پیش
41:31
این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیست که بر اساس داستان واقعیِ اتفاق افتاده در سال 1377 نوشته و اجرا شده است. نویسنده و آهنگساز: مسعود حیدریان گویندگان : مهدی صادقی بیدمشکی امیر دولتخواه مر...

این مج...

35:04
 • 1.6K

 • 1 سال پیش
35:04
این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیست که بر اساس داستان واقعیِ اتفاق افتاده در سال 1377 نوشته و اجرا شده است. نویسنده و آهنگساز: مسعود حیدریان گویندگان : مهدی صادقی بیدمشکی امیر دولتخواه مر...

این مج...

35:24
 • 1.5K

 • 1 سال پیش
35:24
این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیست که بر اساس داستان واقعیِ اتفاق-افتاده در سال 1377 نوشته و اجرا شده است.نویسنده و آهنگساز: مسعود حیدریانگویندگان : مهدی صادقی بیدمشکی امیر دولتخواه مرضی...

این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیس...

36:31
 • 1.2K

 • 1 سال پیش
36:31
این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیست که بر اساس داستان واقعیِ اتفاق-افتاده در سال 1377 نوشته و اجرا شده است.نویسنده و آهنگساز: مسعود حیدریانگویندگان : مهدی صادقی بیدمشکی امیر دولتخواه مرضی...

این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیس...

34:37
 • 1.2K

 • 1 سال پیش
34:37
این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیست که بر اساس داستان واقعیِ اتفاق-افتاده در سال 1377 نوشته و اجرا شده است. نویسنده و آهنگساز: مسعود حیدریان گویندگان : مهدی صادقی بیدمشکی امیر دولتخواه مر...

این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیس...

37:06
 • 1.3K

 • 1 سال پیش
37:06
این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیست که بر اساس داستان واقعیِ اتفاق-افتاده در سال 1377 نوشته و اجرا شده است. نویسنده و آهنگساز: مسعود حیدریان گویندگان : مهدی صادقی بیدمشکی امیر دولتخواه مر...

این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیس...

34:52
 • 1.4K

 • 1 سال پیش
34:52
این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیست که بر اساس داستان واقعیِ اتفاق-افتاده در سال 1377 نوشته و اجرا شده است. نویسنده و آهنگساز: مسعود حیدریان گویندگان : مهدی صادقی بیدمشکی امیر دولتخواه مر...

این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیس...

25:05
 • 1.2K

 • 1 سال پیش
25:05
این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیست که بر اساس داستان واقعیِ اتفاق-افتاده در سال 1377 نوشته و اجرا شده است. نویسنده و آهنگساز: مسعود حیدریان گویندگان : مهدی صادقی بیدمشکی امیر دولتخواه مر...

این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیس...

29:27
 • 1.0K

 • 1 سال پیش
29:27
این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیست که بر اساس داستان واقعیِ اتفاق-افتاده در سال 1377 نوشته و اجرا شده است. نویسنده و آهنگساز: مسعود حیدریان گویندگان : مهدی صادقی بیدمشکی امیر دولتخواه مر...

این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیس...

30:41
 • 1.4K

 • 1 سال پیش
30:41
این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیست که بر اساس داستان واقعیِ اتفاق-افتاده در سال 1377 نوشته و اجرا شده است. نویسنده و آهنگساز: مسعود حیدریان گویندگان : مهدی صادقی بیدمشکی امیر دولتخواه مر...

این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیس...

32:05
 • 1.4K

 • 1 سال پیش
32:05
این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیست که بر اساس داستان واقعیِ اتفاق-افتاده در سال 1377 نوشته و اجرا شده است. نویسنده و آهنگساز: مسعود حیدریان گویندگان : مهدی صادقی بیدمشکی امیر دولتخواه مر...

این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیس...

31:51
 • 1.5K

 • 1 سال پیش
31:51
این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیست که بر اساس داستان واقعیِ اتفاق-افتاده در سال 1377 نوشته و اجرا شده است. نویسنده و آهنگساز: مسعود حیدریان گویندگان : مهدی صادقی بیدمشکی امیر دولتخواه مر...

این مجموعه اسپینافی از پادکستهای کافه بزرگسالیس...

29:49
 • 2.2K

 • 1 سال پیش
29:49
حرفهای زیادی برای پایان بخشیدن به یک گفتگو وجود دارد. خدانگهدار، سایه ات مستدام، ایام به کام ، به امید دیدار، به سلامت، فعلن، تا بعد ... آرزوهایی که برای مسافران محبوبمان می کنیم. به امید اینکه باز بب...
حرفهای زیادی برای پایان بخشیدن به یک گفتگو وجود دا...
26:54
 • 7.1K

 • 5 سال پیش
26:54
بالاخره یه تابستونی میاد و می ره و ما بعدش می فهمیم بچه گیمون هم باهاش رفته، دیگه آدم بزرگ شدیم ، به فصلی رسیدیم که بهش می گن پایان معصومیت، آغاز بزرگسالی ... اون سال، من هم قرار بود توی تابستونش بز...
بالاخره یه تابستونی میاد و می ره و ما بعدش می فهمی...
43:28
 • 4.5K

 • 5 سال پیش
43:28
از آن آیه هاییست که در دم ایمانش می آوری ، هنگامی که می گویی می روم و نگاهش می گوید: "به جهنم" ... رُخیست که هیچ بَزَکی دگرگونش نمی تواند کند. می فهماند: چیزی ناب و خالص در حال وقوع است. چیزی که بر ...
از آن آیه هاییست که در دم ایمانش می آوری ، هنگامی ...
18:09
 • 2.4K

 • 5 سال پیش
18:09
+ چای می خوری یا قهوه ؟ - چای + چای ؟ - آره + چایی خور نبودی تو ؟!!! - خخخ ، شدم ! ... اینا چیه می نویسی؟ + دارم با اجازه ادبا و حُکما، یه مفهوم جدید رو به فرهنگ لغات اضافه می کنم - چی هست این ...
+ چای می خوری یا قهوه ؟ - چای + چای ؟ - آره + ...
18:17
 • 1.9K

 • 5 سال پیش
18:17
چرا با اینکه همه مون می دونیم مسکن چیه و به چه کاری میاد باز هم روی قرص مسکن می نویسند، فقط در هنگام درد مصرف شود ؟ توهم بدی ه که کسی فکر کنه درون همه ی آدمها رو می شناسه ،،، ولی معمولا هر کسی واسه ا...
چرا با اینکه همه مون می دونیم مسکن چیه و به چه کار...
22:08
 • 2.1K

 • 5 سال پیش
22:08
آنگاه که سکه خورشید، شرق آسمان را با انوار طلایی خویش روشن کند و خنکای باد صبحگاه، رخوت را از چشمان به هم دوخته ی آسودگان، بِرُباید، هنگامه ی فراخوانی گناهکاران شب زنده دار، پس از بزمی آلوده ، فرا می ...
آنگاه که سکه خورشید، شرق آسمان را با انوار طلایی خ...
21:10
 • 2.1K

 • 5 سال پیش
21:10
شاید لازم باشه برای گفتن این داستان، اول، یه کم مقدمه چینی کنم ، هر چند وقتی آدم برای گفتن یک چیزی مقدمه چینی می کنه و هی توضیح می ده، یعنی یه بخشهایی از داستان، مورد تاییدش نیست، بهش افتخار نمی کنه، ...
شاید لازم باشه برای گفتن این داستان، اول، یه کم مق...
20:46
 • 2.0K

 • 5 سال پیش
20:46
+ [مرد سعی می کند مودب و موقر باشد] سلام خانم ... می تونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم ؟ - [با لحنی خونسرد و بی تفاوت] همینجوری ایستاده می خوای این کار رو بکنی ؟ ... صندلی رو بکش عقب ، قشنگ بشین سر میز ،...
+ [مرد سعی می کند مودب و موقر باشد] سلام خانم ... ...
35:54
 • 2.2K

 • 5 سال پیش
35:54
برای هر کسی یه جوری اتفاق می افته اما اول همش یه چیزه ... خیلی احساس تنهایی می کنی ... و همزمان با خودت فکر می کنی : وای من چه آدم فوق العاده ای هستم ... چه احساسات نابی دارم ... چه شخصیت بی همتایی دا...
برای هر کسی یه جوری اتفاق می افته اما اول همش یه چ...
39:59
 • 3.6K

 • 5 سال پیش
39:59
وقتی یه سکه رو می ندازید بالا 50 درصد احتمال داره شیر بیاد ، 50 درصد احتمال داره خط بیاد ، حالا اگه 99 بار سکه رو انداختید بالا و شیر اومد، برای بار صد ام چه مقدار شانس رو برای شیر یا خط قائلید ؟ ...
وقتی یه سکه رو می ندازید بالا 50 درصد احتمال داره ...
19:03
 • 1.7K

 • 5 سال پیش
19:03
آنقدر دوام آوردیم، تا آدم روزهای سخت شدیم ، سرباز جنگهای بزرگ ،،، و سرانجام، چه چیزی نصیبمان شد؟ روزهای سخت ... جنگهای بزرگ . . . 1. در فیلم ماتریکس، مرفیوس به نئو ، قرص آبی و قرمز را پیشنهاد می ...
آنقدر دوام آوردیم، تا آدم روزهای سخت شدیم ، سرباز ...
07:28
 • 1.3K

 • 6 سال پیش
07:28
من هر شب قبل از خوابیدن می تونم به سه تا سوال جواب بدم ، سوالایی که هر کدومشون به تنهایی ، می تونند مسیر زندگیمو عوض کنند ، یه جوری که وقتی فردا از خواب پا می شم، سرنوشتم کاملا تغییر کرده باشه ، اما د...
من هر شب قبل از خوابیدن می تونم به سه تا سوال جواب...
09:48
 • 1.1K

 • 6 سال پیش
09:48
1. دندان درد کشیده اید ؟ ،،، کشیده اید حتما با درد گزنده ی بی پیرش، در خیابان راه رفته اید ؟ ،،، رفته اید حتما با همان درد ، با کسی خوش و بش کرده اید؟ دست داده اید؟ آرام و متین ، خیره در چشمانش، به ...
1. دندان درد کشیده اید ؟ ،،، کشیده اید حتما با در...
06:18
 • 1.1K

 • 6 سال پیش
06:18
ساعتم را تنظیم می کنم ... 5 دقیقه جلوتر ، تا دیرتر از تو به خانه برسم ، دوست دارم آنگاه که درب را می گشایم تو را ببینم ، باید یکی مثل من باشی و یکی مثل خودت را داشته باشی تا بدانی، خانه ای که تو در آن...
ساعتم را تنظیم می کنم ... 5 دقیقه جلوتر ، تا دیرتر...
09:38
 • 1.5K

 • 6 سال پیش
09:38
توت توت سفید درخت توت سفید را تا حالا دیده ای؟ ( از شنیدن کلمه «توت» خنده ات می گیرد ...اینبار را نخند ... ، نفس بگیر، دل به کار بده تا از نو، با توت آشنا شوی) . . . توت توت سفید درخت ...
توت توت سفید درخت توت سفید را تا حالا دیده ای؟...
11:49
 • 1.2K

 • 6 سال پیش
11:49
بدون هیچ توضیحی ، نیمی از جمله را گفته و مابقی، بر لبش ماسیده بود ، ... 16 سالگی برای شروع یک زندگی، زود است ... 36 ساله که شدید، هر چه توضیح هم که بدهید، باز، برای شروع یک زندگی، دیر است ... آنان ...
بدون هیچ توضیحی ، نیمی از جمله را گفته و مابقی، بر...
07:26
 • 1.1K

 • 6 سال پیش
07:26
خیلی مُحتَمِل است که روزی این اتفاق بیافتد یک روزی از یک سالی، از همان سالها که رودخانه ی پرخروشتان، راهش به جلگه مسطح افتاده، آرام و نرم نرمک، طیِ طریق می کند، یک روزی از یک سالی، از همان سالها که ع...
خیلی مُحتَمِل است که روزی این اتفاق بیافتد یک روز...
24:03
 • 1.6K

 • 6 سال پیش
24:03
سی و دو قطعه ی بی مصرف ، پخش در صفحه بودند ... من چه می دانستم از حال و احوالشان؟ ... که یکی شان کلاه دارد و آن یکی نه، که یکی شان سرکش دارد و آن یکی نه،... که یکی شان آخر و چسبان است ، یکی شان آخر...
سی و دو قطعه ی بی مصرف ، پخش در صفحه بودند ... ...
09:38
 • 1.1K

 • 6 سال پیش
09:38
- خیلی کنجکاوم بدونم چرا کارهای خوش آیند در شب , روزها کم مزه هستند؟ + می دونی؟ ما یه توهمی داریم که فکر می کنیم روز، آغاز زندگی ه، وقتی یه روز تازه شروع می شه ، کلی زمان داریم ، تازه اول راهیم ، پس ...
- خیلی کنجکاوم بدونم چرا کارهای خوش آیند در شب , ر...
08:05
 • 1.3K

 • 6 سال پیش
08:05
آذر بود ، سومین ماه از سومین فصل ، آستانه ی آخرین قدم ... همیشه آذر که می شود، دلشوره ، قرارم را می برد، دلم از شاخه ای خشک آویزان می شود و مثل برگی که وسوسه و ترس افتادن را توامان دارد، تاب می خورد...
آذر بود ، سومین ماه از سومین فصل ، آستانه ی آخرین ...
17:09
 • 1.4K

 • 6 سال پیش
17:09
shenoto-ads
shenoto-ads