مهدی افیونی زاده

مهدی افیونی زاده

Mehdi Afyounizadeh
132
میانگین پخش
10.0K
تعداد پخش
19
دنبال کننده
مهدی افیونی زاده

مهدی افیونی زاده

Mehdi Afyounizadeh
132
میانگین پخش
10.0K
تعداد پخش
19
دنبال کننده

اصول و فنون مذاکره - Mozakere (20)
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال
00:51
 • 1.7K

 • 2 سال پیش
00:51
اصول و فنون مذاکره - Mozakere (18)
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال
00:48
 • 98

 • 2 سال پیش
00:48
اصول و فنون مذاکره - Mozakere (19)
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال
03:43
 • 133

 • 2 سال پیش
03:43
اصول و فنون مذاکره - Mozakere (17)
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال
01:16
 • 97

 • 2 سال پیش
01:16
اصول و فنون مذاکره - Mozakere (16)
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال
00:48
 • 96

 • 2 سال پیش
00:48
اصول و فنون مذاکره - Mozakere (14)
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال
01:28
 • 139

 • 2 سال پیش
01:28
اصول و فنون مذاکره - Mozakere (13)
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال
03:26
 • 125

 • 2 سال پیش
03:26
اصول و فنون مذاکره - Mozakere (15)
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال
02:00
 • 129

 • 2 سال پیش
02:00
اصول و فنون مذاکره - Mozakere (11)
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال
02:21
 • 126

 • 2 سال پیش
02:21
اصول و فنون مذاکره - Mozakere (12)
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال
01:13
 • 108

 • 2 سال پیش
01:13
shenoto-ads
shenoto-ads