• 3 سال پیش

  • 316

  • 14:14

آموزش مدیریت - modirane-modaber-10

مهدی افیونی زاده
0
0
0

آموزش مدیریت - modirane-modaber-10

مهدی افیونی زاده
  • 14:14

  • 316

  • 3 سال پیش

توضیحات
سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

با صدای
مهدی افیونی زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads