• 2 سال پیش

  • 83

  • 14:14
آموزش مدیریت - modirane-modaber-10

آموزش مدیریت - modirane-modaber-10

مهدی افیونی زاده
0
آموزش مدیریت - modirane-modaber-10
  • 14:14

  • 83

  • 2 سال پیش

آموزش مدیریت - modirane-modaber-10

مهدی افیونی زاده
0

توضیحات
سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

با صدای
مهدی افیونی زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads