• 2 سال پیش

  • 695

  • 52:52
موفقیت
  • 52:52

  • 695

  • 2 سال پیش
0

توضیحات
تحلیل و بررسی فرایند موفقیت و عوامل موثر بر کامیابی . نگرشی علمی و نقادانه به موفقیت های افراد و اصلی ترین روش های دستیابی به آنها .

با صدای
مهدی افیونی زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads