• 3 سال پیش

  • 75

  • 26:40

روان شناسی یادگیری زبان انگلیسی

مهدی افیونی زاده
0
0
0

روان شناسی یادگیری زبان انگلیسی

مهدی افیونی زاده
  • 26:40

  • 75

  • 3 سال پیش

توضیحات
مجموعه نکات و تکنیک های روانشناسی برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی

با صدای
مهدی افیونی زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads