• 2 سال پیش

  • 74

  • 26:40
روان شناسی یادگیری زبان انگلیسی

روان شناسی یادگیری زبان انگلیسی

مهدی افیونی زاده
0
روان شناسی یادگیری زبان انگلیسی
  • 26:40

  • 74

  • 2 سال پیش

روان شناسی یادگیری زبان انگلیسی

مهدی افیونی زاده
0

توضیحات
مجموعه نکات و تکنیک های روانشناسی برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی

با صدای
مهدی افیونی زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads