• 3 سال پیش

  • 732

  • 45:48

تحلیل مستند راز

مهدی افیونی زاده
1
1
0

تحلیل مستند راز

مهدی افیونی زاده
  • 45:48

  • 732

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این بخش مستند راز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است ... این مستند چندین سال پیش منتشر و بسیاری مفاهیم و توصیه های آن را سرلوحه کار و زندگی خود قرار دادند. اما پس از مدتی ، خروجی های مختلفی از رهروان این مسیر مشاهده شد که قابل تامل و بررسی دقیق تر بود . ادامه این تحلیل را در فایل موجود ، بشنوید ...

با صدای
مهدی افیونی زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads