• 3 سال پیش

  • 318

  • 12:09

آموزش مدیریت - modirane-modaber-5

مهدی افیونی زاده
0
0
0

آموزش مدیریت - modirane-modaber-5

مهدی افیونی زاده
  • 12:09

  • 318

  • 3 سال پیش

توضیحات
سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

با صدای
مهدی افیونی زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads