• 2 سال پیش

  • 277

  • 14:43

آموزش مدیریت - modirane-modaber-4

مهدی افیونی زاده
0
0
0

آموزش مدیریت - modirane-modaber-4

مهدی افیونی زاده
  • 14:43

  • 277

  • 2 سال پیش

توضیحات
سلسله مباحث آموزشی و تحلیلی ویژه مدیران با عنوان « مدیران مدبر »

با صدای
مهدی افیونی زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads