• 3 سال پیش

  • 3.2K

  • 00:51

اصول و فنون مذاکره - Mozakere (20)

مهدی افیونی زاده
5
5
0

اصول و فنون مذاکره - Mozakere (20)

مهدی افیونی زاده
  • 00:51

  • 3.2K

  • 3 سال پیش

توضیحات
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

با صدای
مهدی افیونی زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads