• 3 سال پیش

  • 456

  • 03:26

اصول و فنون مذاکره - Mozakere (13)

مهدی افیونی زاده
1
1
0

اصول و فنون مذاکره - Mozakere (13)

مهدی افیونی زاده
  • 03:26

  • 456

  • 3 سال پیش

توضیحات
اصول و مبانی مذاکره اثربخش و تکنیکال

با صدای
مهدی افیونی زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads