مرکز مشاوره کنکور جدیدی نژاد

مرکز مشاوره کنکور جدیدی نژاد
  21
  میانگین پخش
  2.8K
  تعداد پخش
  32
  دنبال کننده

  مرکز مشاوره کنکور جدیدی نژاد

  مرکز مشاوره کنکور جدیدی نژاد
  21
  میانگین پخش
  2.8K
  تعداد پخش
  32
  دنبال کننده

  هر وقت میخواستی یه کاری رو انجام بدی که زندگیت رو زیر رو میکرد ولی نمیدونستی چطوری باید این کار رو بکنی ایستگاه انگیزه رو پلی کن :)...
  هر وقت میخواستی یه کاری رو انجام بدی که زندگیت رو ...
  01:46
  • 86

  • 3 سال پیش
  01:46
  هر وقت میخواستی یه کاری رو انجام بدی که زندگیت رو زیر رو میکرد ولی نمیدونستی چطوری باید این کار رو بکنی ایستگاه انگیزه رو پلی کن :)...
  هر وقت میخواستی یه کاری رو انجام بدی که زندگیت رو ...
  03:55
  • 51

  • 3 سال پیش
  03:55
  هر وقت میخواستی یه کاری رو انجام بدی که زندگیت رو زیر رو میکرد ولی نمیدونستی چطوری باید این کار رو بکنی ایستگاه انگیزه رو پلی کن :)...
  هر وقت میخواستی یه کاری رو انجام بدی که زندگیت رو ...
  02:12
  • 93

  • 3 سال پیش
  02:12
  اینجا میخواییم به سوال های شما درباره آزمون های قلم چی گاج گزینه دو جواب بدیم . همچنین برسی کنیم روند پیش برد مرکز مشاوره جدیدی نژاد رو...
  اینجا میخواییم به سوال های شما درباره آزمون های قل...
  02:25
  • 19

  • 3 سال پیش
  02:25
  اینجا میخواییم به سوال های شما درباره آزمون های قلم چی گاج گزینه دو جواب بدیم . همچنین برسی کنیم روند پیش برد مرکز مشاوره جدیدی نژاد رو...
  اینجا میخواییم به سوال های شما درباره آزمون های قل...
  02:13
  • 34

  • 3 سال پیش
  02:13
  اینجا میخواییم به سوال های شما درباره آزمون های قلم چی گاج گزینه دو جواب بدیم . همچنین برسی کنیم روند پیش برد مرکز مشاوره جدیدی نژاد رو...
  اینجا میخواییم به سوال های شما درباره آزمون های قل...
  02:03
  • 30

  • 3 سال پیش
  02:03
  اینجا میخواییم به سوال های شما درباره آزمون های قلم چی گاج گزینه دو جواب بدیم . همچنین برسی کنیم روند پیش برد مرکز مشاوره جدیدی نژاد رو...
  اینجا میخواییم به سوال های شما درباره آزمون های قل...
  01:43
  • 30

  • 3 سال پیش
  01:43
  • 94

  • 3 سال پیش
  اینجا توی این البوم میخواییم بهتون یه سری چیزا رو بگیم که هرکسی هر وقت خسته شد اگر بهشون گوش بده میتونه مسیر رو به راحتی طی کنه و البته یه سر نکات رو هم درباره کنکور بهتون میگیم پس با مرکز مشاوره جدی...
  اینجا توی این البوم میخواییم بهتون یه سری چیزا رو ...
  02:57
  • 94

  • 3 سال پیش
  02:57
  خب اینجا میخواییم به سوال های شما درباره نحوه خوندن درس های متفاوت ،افت تراز ، استرس و نگرانی هاتون درباره قبولی در رشته و دانشگاه مورد علاقتون و کلی موضوع که ذهتنون رو مشغول کرده جواب بدیم و کسی که ...
  خب اینجا میخواییم به سوال های شما درباره نحوه خوند...
  04:32
  • 23

  • 4 سال پیش
  04:32
  خب اینجا میخواییم به سوال های شما درباره نحوه خوندن درس های متفاوت ،افت تراز ، استرس و نگرانی هاتون درباره قبولی در رشته و دانشگاه مورد علاقتون و کلی موضوع که ذهتنون رو مشغول کرده جواب بدیم و کسی که ...
  خب اینجا میخواییم به سوال های شما درباره نحوه خوند...
  04:23
  • 23

  • 4 سال پیش
  04:23
  خب اینجا میخواییم به سوال های شما درباره نحوه خوندن درس های متفاوت ،افت تراز ، استرس و نگرانی هاتون درباره قبولی در رشته و دانشگاه مورد علاقتون و کلی موضوع که ذهتنون رو مشغول کرده جواب بدیم و کسی که ...
  خب اینجا میخواییم به سوال های شما درباره نحوه خوند...
  03:48
  • 23

  • 4 سال پیش
  03:48
  خب اینجا میخواییم به سوال های شما درباره نحوه خوندن درس های متفاوت ،افت تراز ، استرس و نگرانی هاتون درباره قبولی در رشته و دانشگاه مورد علاقتون و کلی موضوع که ذهتنون رو مشغول کرده جواب بدیم و کسی که ...
  خب اینجا میخواییم به سوال های شما درباره نحوه خوند...
  03:57
  • 17

  • 4 سال پیش
  03:57
  خب اینجا میخواییم به سوال های شما درباره نحوه خوندن درس های متفاوت ،افت تراز ، استرس و نگرانی هاتون درباره قبولی در رشته و دانشگاه مورد علاقتون و کلی موضوع که ذهتنون رو مشغول کرده جواب بدیم و کسی که ...
  خب اینجا میخواییم به سوال های شما درباره نحوه خوند...
  03:29
  • 28

  • 4 سال پیش
  03:29
  خب اینجا میخواییم به سوال های شما درباره نحوه خوندن درس های متفاوت ،افت تراز ، استرس و نگرانی هاتون درباره قبولی در رشته و دانشگاه مورد علاقتون و کلی موضوع که ذهتنون رو مشغول کرده جواب بدیم و کسی که ...
  خب اینجا میخواییم به سوال های شما درباره نحوه خوند...
  02:37
  • 58

  • 4 سال پیش
  02:37
  اینجا به سوال هایی که شما پرسیدین جواب میدیم ... پس سوال هاتون رو بپرسید :)...
  اینجا به سوال هایی که شما پرسیدین جواب میدیم ... پ...
  03:57
  • 15

  • 4 سال پیش
  03:57
  اینجا به سوال هایی که شما پرسیدین جواب میدیم ... پس سوال هاتون رو بپرسید :)...
  اینجا به سوال هایی که شما پرسیدین جواب میدیم ... پ...
  05:00
  • 18

  • 4 سال پیش
  05:00
  اینجا به سوال هایی که شما پرسیدین جواب میدیم ... پس سوال هاتون رو بپرسید :)...
  اینجا به سوال هایی که شما پرسیدین جواب میدیم ... پ...
  05:18
  • 12

  • 4 سال پیش
  05:18
  اینجا به سوال هایی که شما پرسیدین جواب میدیم ... پس سوال هاتون رو بپرسید :)...
  اینجا به سوال هایی که شما پرسیدین جواب میدیم ... پ...
  03:19
  • 15

  • 4 سال پیش
  03:19
  اینجا به سوال هایی که شما پرسیدین جواب میدیم ... پس سوال هاتون رو بپرسید :)...
  اینجا به سوال هایی که شما پرسیدین جواب میدیم ... پ...
  04:44
  • 24

  • 4 سال پیش
  04:44
  اینجا به سوال هایی که شما پرسیدین جواب میدیم ... پس سوال هاتون رو بپرسید :)...
  اینجا به سوال هایی که شما پرسیدین جواب میدیم ... پ...
  03:36
  • 15

  • 4 سال پیش
  03:36
  اینجا به سوال هایی که شما پرسیدین جواب میدیم ... پس سوال هاتون رو بپرسید :)...
  اینجا به سوال هایی که شما پرسیدین جواب میدیم ... پ...
  04:59
  • 20

  • 4 سال پیش
  04:59
  اینجا به سوال هایی که شما پرسیدین جواب میدیم ... پس سوال هاتون رو بپرسید :)...
  اینجا به سوال هایی که شما پرسیدین جواب میدیم ... پ...
  04:01
  • 30

  • 4 سال پیش
  04:01
  تصمیم گرفتیم یه سری از خاطرات دانش آموزهای کنکوری رو براتون تعریف کنیم تا از اشتباهاتشون درس بگیریم و از راهکارهاشون استفاده کنیم این مجموعه داستان های کوتاه از خاطرات دانش آموزان رو که با صدای محمدح...
  تصمیم گرفتیم یه سری از خاطرات دانش آموزهای کنکوری ...
  05:32
  • 23

  • 4 سال پیش
  05:32
  تصمیم گرفتیم یه سری از خاطرات دانش آموزهای کنکوری رو براتون تعریف کنیم تا از اشتباهاتشون درس بگیریم و از راهکارهاشون استفاده کنیم این مجموعه داستان های کوتاه از خاطرات دانش آموزان رو که با صدای محمدح...
  تصمیم گرفتیم یه سری از خاطرات دانش آموزهای کنکوری ...
  07:07
  • 25

  • 4 سال پیش
  07:07
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توضیحات مرتبط به هر یک از رشته های این دو گروه نوبت به معرفی رشته های انسانی میرسد تا اطلاعات مربوط به هر یک از رشته ها را اعم از: ضرایب دروس بازار کار د...
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توض...
  05:42
  • 12

  • 4 سال پیش
  05:42
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توضیحات مرتبط به هر یک از رشته های این دو گروه نوبت به معرفی رشته های انسانی میرسد تا اطلاعات مربوط به هر یک از رشته ها را اعم از: ضرایب دروس بازار کار د...
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توض...
  07:21
  • 8

  • 4 سال پیش
  07:21
  تصمیم گرفتیم یه سری از خاطرات دانش آموزهای کنکوری رو براتون تعریف کنیم تا از اشتباهاتشون درس بگیریم و از راهکارهاشون استفاده کنیم این مجموعه داستان های کوتاه از خاطرات دانش آموزان رو که با صدای محمدح...
  تصمیم گرفتیم یه سری از خاطرات دانش آموزهای کنکوری ...
  02:54
  • 25

  • 4 سال پیش
  02:54
  تصمیم گرفتیم یه سری از خاطرات دانش آموزهای کنکوری رو براتون تعریف کنیم تا از اشتباهاتشون درس بگیریم و از راهکارهاشون استفاده کنیم این مجموعه داستان های کوتاه از خاطرات دانش آموزان رو که با صدای محمدح...
  تصمیم گرفتیم یه سری از خاطرات دانش آموزهای کنکوری ...
  07:19
  • 29

  • 4 سال پیش
  07:19
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توضیحات مرتبط به هر یک از رشته های این دو گروه نوبت به معرفی رشته های انسانی میرسد تا اطلاعات مربوط به هر یک از رشته ها را اعم از: ضرایب دروس بازار کار د...
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توض...
  10:50
  • 14

  • 4 سال پیش
  10:50
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توضیحات مرتبط به هر یک از رشته های این دو گروه نوبت به معرفی رشته های انسانی میرسد تا اطلاعات مربوط به هر یک از رشته ها را اعم از: ضرایب دروس بازار کار د...
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توض...
  05:18
  • 13

  • 4 سال پیش
  05:18
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توضیحات مرتبط به هر یک از رشته های این دو گروه نوبت به معرفی رشته های انسانی میرسد تا اطلاعات مربوط به هر یک از رشته ها را اعم از: ضرایب دروس بازار کار د...
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توض...
  06:46
  • 20

  • 4 سال پیش
  06:46
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توضیحات مرتبط به هر یک از رشته های این دو گروه نوبت به معرفی رشته های انسانی میرسد تا اطلاعات مربوط به هر یک از رشته ها را اعم از: ضرایب دروس بازار کار د...
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توض...
  03:31
  • 10

  • 4 سال پیش
  03:31
  تصمیم گرفتیم یه سری از خاطرات دانش آموزهای کنکوری رو براتون تعریف کنیم تا از اشتباهاتشون درس بگیریم و از راهکارهاشون استفاده کنیم این مجموعه داستان های کوتاه از خاطرات دانش آموزان رو که با صدای محمدح...
  تصمیم گرفتیم یه سری از خاطرات دانش آموزهای کنکوری ...
  05:16
  • 28

  • 4 سال پیش
  05:16
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توضیحات مرتبط به هر یک از رشته های این دو گروه نوبت به معرفی رشته های انسانی میرسد تا اطلاعات مربوط به هر یک از رشته ها را اعم از: ضرایب دروس بازار کار د...
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توض...
  06:03
  • 13

  • 4 سال پیش
  06:03
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توضیحات مرتبط به هر یک از رشته های این دو گروه نوبت به معرفی رشته های انسانی میرسد تا اطلاعات مربوط به هر یک از رشته ها را اعم از: ضرایب دروس بازار کار د...
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توض...
  05:36
  • 21

  • 4 سال پیش
  05:36
  تصمیم گرفتیم یه سری از خاطرات دانش آموزهای کنکوری رو براتون تعریف کنیم تا از اشتباهاتشون درس بگیریم و از راهکارهاشون استفاده کنیم این مجموعه داستان های کوتاه از خاطرات دانش آموزان رو که با صدای محمدح...
  تصمیم گرفتیم یه سری از خاطرات دانش آموزهای کنکوری ...
  02:53
  • 34

  • 4 سال پیش
  02:53
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توضیحات مرتبط به هر یک از رشته های این دو گروه نوبت به معرفی رشته های انسانی میرسد تا اطلاعات مربوط به هر یک از رشته ها را اعم از: ضرایب دروس بازار کار د...
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توض...
  06:55
  • 45

  • 5 سال پیش
  06:55
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توضیحات مرتبط به هر یک از رشته های این دو گروه نوبت به معرفی رشته های انسانی میرسد تا اطلاعات مربوط به هر یک از رشته ها را اعم از: ضرایب دروس بازار کار د...
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توض...
  06:44
  • 32

  • 5 سال پیش
  06:44
  تصمیم گرفتیم یه سری از خاطرات دانش آموزهای کنکوری رو براتون تعریف کنیم تا از اشتباهاتشون درس بگیریم و از راهکارهاشون استفاده کنیم این مجموعه داستان های کوتاه از خاطرات دانش آموزان رو که با صدای محمدح...
  تصمیم گرفتیم یه سری از خاطرات دانش آموزهای کنکوری ...
  04:15
  • 36

  • 5 سال پیش
  04:15
  قصد داریم به سوال های متنوعی که دانش آموزها ازمون پرسیدن کامل و تخصصی جواب بدیم. به همین منظور سوال هارو دسته بندی کردیم و جوابشون رو از محمدحسین جدیدی نژاد پرسیدیم ودر فایل های صوتی جداگانه ای قرار د...
  قصد داریم به سوال های متنوعی که دانش آموزها ازمون ...
  03:31
  • 6

  • 5 سال پیش
  03:31
  قصد داریم به سوال های متنوعی که دانش آموزها ازمون پرسیدن کامل و تخصصی جواب بدیم. به همین منظور سوال هارو دسته بندی کردیم و جوابشون رو از محمدحسین جدیدی نژاد پرسیدیم ودر فایل های صوتی جداگانه ای قرار د...
  قصد داریم به سوال های متنوعی که دانش آموزها ازمون ...
  02:54
  • 9

  • 5 سال پیش
  02:54
  تصمیم گرفتیم یه سری از خاطرات دانش آموزهای کنکوری رو براتون تعریف کنیم تا از اشتباهاتشون درس بگیریم و از راهکارهاشون استفاده کنیم این مجموعه داستان های کوتاه از خاطرات دانش آموزان رو که با صدای محمدح...
  تصمیم گرفتیم یه سری از خاطرات دانش آموزهای کنکوری ...
  04:09
  • 39

  • 5 سال پیش
  04:09
  قصد داریم به سوال های متنوعی که دانش آموزها ازمون پرسیدن کامل و تخصصی جواب بدیم. به همین منظور سوال هارو دسته بندی کردیم و جوابشون رو از محمدحسین جدیدی نژاد پرسیدیم ودر فایل های صوتی جداگانه ای قرار د...
  قصد داریم به سوال های متنوعی که دانش آموزها ازمون ...
  03:16
  • 5

  • 5 سال پیش
  03:16
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توضیحات مرتبط به هر یک از رشته های این دو گروه نوبت به معرفی رشته های انسانی میرسد تا اطلاعات مربوط به هر یک از رشته ها را اعم از: ضرایب دروس بازار کار د...
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توض...
  07:53
  • 48

  • 5 سال پیش
  07:53
  قصد داریم به سوال های متنوعی که دانش آموزها ازمون پرسیدن کامل و تخصصی جواب بدیم. به همین منظور سوال هارو دسته بندی کردیم و جوابشون رو از محمدحسین جدیدی نژاد پرسیدیم ودر فایل های صوتی جداگانه ای قرار د...
  قصد داریم به سوال های متنوعی که دانش آموزها ازمون ...
  03:36
  • 5

  • 5 سال پیش
  03:36
  تصمیم گرفتیم یه سری از خاطرات دانش آموزهای کنکوری رو براتون تعریف کنیم تا از اشتباهاتشون درس بگیریم و از راهکارهاشون استفاده کنیم این مجموعه داستان های کوتاه از خاطرات دانش آموزان رو که با صدای محمدح...
  تصمیم گرفتیم یه سری از خاطرات دانش آموزهای کنکوری ...
  02:54
  • 98

  • 5 سال پیش
  02:54
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توضیحات مرتبط به هر یک از رشته های این دو گروه نوبت به معرفی رشته های انسانی میرسد تا اطلاعات مربوط به هر یک از رشته ها را اعم از: ضرایب دروس بازار کار د...
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توض...
  04:57
  • 43

  • 5 سال پیش
  04:57
  قصد داریم به سوال های متنوعی که دانش آموزها ازمون پرسیدن کامل و تخصصی جواب بدیم. به همین منظور سوال هارو دسته بندی کردیم و جوابشون رو از محمدحسین جدیدی نژاد پرسیدیم ودر فایل های صوتی جداگانه ای قرار د...
  قصد داریم به سوال های متنوعی که دانش آموزها ازمون ...
  04:24
  • 5

  • 5 سال پیش
  04:24
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توضیحات مرتبط به هر یک از رشته های این دو گروه نوبت به معرفی رشته های انسانی میرسد تا اطلاعات مربوط به هر یک از رشته ها را اعم از: ضرایب دروس بازار کار د...
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توض...
  06:06
  • 49

  • 5 سال پیش
  06:06
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توضیحات مرتبط به هر یک از رشته های این دو گروه نوبت به معرفی رشته های انسانی میرسد تا اطلاعات مربوط به هر یک از رشته ها را اعم از: ضرایب دروس بازار کار د...
  بعد از معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی و تجربی و توض...
  08:00
  • 39

  • 5 سال پیش
  08:00
  shenoto-ads
  shenoto-ads