• 3 سال پیش

  • 15

  • 03:19

در محضر کیمیاگر اعظم - برای جمع بندی سردرگم هستم . قلم چی یا دوره دنیایه گاج کتاب مناسبیه ؟!

مرکز مشاوره کنکور جدیدی نژاد
1
1
0

در محضر کیمیاگر اعظم - برای جمع بندی سردرگم هستم . قلم چی یا دوره دنیایه گاج کتاب مناسبیه ؟!

مرکز مشاوره کنکور جدیدی نژاد
  • 03:19

  • 15

  • 3 سال پیش

توضیحات
اینجا به سوال هایی که شما پرسیدین جواب میدیم ... پس سوال هاتون رو بپرسید :)

با صدای
محمد حسین جدیدی نژاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads