72

تکینگی | Singularity

تعداد اپیزود:6
12.1K

تورینگ | Turing

تعداد اپیزود:42
2.2K

دکتر مسعود درخشان

تعداد اپیزود:39
1.2K

مشــاور من

تعداد اپیزود:24
948

مشاوران آلفا

تعداد اپیزود:10
740

آموزش ریاضی

تعداد اپیزود:6
708

پادکست علمی آندرومدا

تعداد اپیزود:4
169

تلکام

تعداد اپیزود:3
129

جراحی ذهن

تعداد اپیزود:10