جراحی ذهن

پروین صفری
  14
  میانگین پخش
  140
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده
  هر جا عدد هست زیبایی هم هست....

  هر جا عدد هست زیبایی هم هست.


  10:20
  • 8

  • 3 ماه پیش
  10:20
  • 8

  • 4 ماه پیش
  برای گسترش اندیشه های خود باید بیش از آنچه یاد میگیریم فکر کنیم.(دکارت)...

  برای گسترش اندیشه های خود باید بیش از آنچه یاد ...

  07:55
  • 8

  • 4 ماه پیش
  07:55
  • 30

  • 5 ماه پیش
  ریاضیات عالی ترین دستاورد فکری و اصیلترین ابداع ذهن آدمی است....

  ریاضیات عالی ترین دستاورد فکری و اصیلترین ابداع...

  20:08
  • 30

  • 5 ماه پیش
  20:08
  • 13

  • 5 ماه پیش
  ریاضیات عالی ترین دستاورد فکری و اصیلترین ابداع ذهن آدمی است....

  ریاضیات عالی ترین دستاورد فکری و اصیلترین ابداع...

  18:25
  • 13

  • 5 ماه پیش
  18:25
  • 25

  • 6 ماه پیش
  خداوند همیشه با قواعد هندسی تدبیر می کند....

  خداوند همیشه با قواعد هندسی تدبیر می کند.

  07:44
  • 25

  • 6 ماه پیش
  07:44
  هیچ دانشی را نمی توان واقعی دانست مگر اینکه به صورت ریاضی نوشته شود. (داوینچی)...

  هیچ دانشی را نمی توان واقعی دانست مگر اینکه به ...

  12:53
  • 9

  • 6 ماه پیش
  12:53
  • 9

  • 7 ماه پیش
  قوانین طبیعت به زبان ریاضیات نوشته شده! گالیله...

  قوانین طبیعت به زبان ریاضیات نوشته شده! گالیله<...

  10:07
  • 9

  • 7 ماه پیش
  10:07
  • 10

  • 7 ماه پیش
  ریاضیات روح علوم است...

  ریاضیات روح علوم است


  03:44
  • 10

  • 7 ماه پیش
  03:44
  • 16

  • 7 ماه پیش
  ریاضی حاکم علوم است و نظریه اعداد ملکه ریاضیات است. (گاوس)...

  ریاضی حاکم علوم است و نظریه اعداد ملکه ریاضیات ...

  16:08
  • 16

  • 7 ماه پیش
  16:08
  با ریاضی آشتی کن!...

  با ریاضی آشتی کن!

  04:07
  • 12

  • 7 ماه پیش
  04:07
  shenoto-ads
  shenoto-ads