تورینگ | Turing

Geek Cademy
300
میانگین پخش
12.6K
تعداد پخش
42
دنبال کننده
اپیزود ۱۵ از فصل ۳ پادکست تورینگتو این اپیزود در مورد درس بهینه سازی ترکیبیاتی صحبت می‌کنیم.درسی که شاید خیلی از دانشجوهای علوم کامپیوتر بهش توجه نکنن ولی می‌تونه براشون مفید باشه.در این اپیزود همراه ...

اپیزود ۱۵ از فصل ۳ پادکست تورینگ


...
24:05
 • 223

 • 1 ماه پیش
24:05
اپیزود ۱۴ از فصل ۳ پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد سرفصل‌های درس نظریه بازی و مشکلات ارائه‌ی این درس در دانشگاه‌ها صحبت می‌کنیم.کتب مربوط به این درس هم معرفی شد.در این اپیزود همراه ما باشید.می‌تون...

اپیزود ۱۴ از فصل ۳ پادکست تورینگ


26:35
 • 197

 • 2 ماه پیش
26:35
اپیزود ۱۳ از فصل ۳ پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد درس نظریه بازی صحبت می‌کنیم.هدف این درس چیه؟چرا بچه‌های علوم کامپیوتر باید این درس رو بخونن؟انواع بازی چه چیزهایی هستن؟این درس از کی و کجا شروع ش...

اپیزود ۱۳ از فصل ۳ پادکست تورینگ


40:37
 • 182

 • 2 ماه پیش
40:37
اپیزود ۱۲ از فصل ۳ پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد در نظریه گراف و کاربردها صحبت می‌کنیم.هدف این درس چیه؟چرا بچه‌های علوم کامپیوتر باید این درس رو بخونن؟سرفصل‌های این درس چه چیزهایی هستن؟چطور باید...

اپیزود ۱۲ از فصل ۳ پادکست تورینگ


25:34
 • 198

 • 4 ماه پیش
25:34
اپیزود ۱۱ از فصل ۳ پادکست تورینگ۲/۲تو این اپیزود در مورد نکات تکمیلی و مهم درس گرافیک کامپیوتری صحبت می‌کنیم.سرفصل‌های این درس چه چیزهایی هستن؟روند اشتباه ارزشیابی این درس! چطور باید این درس رو بخونیم...

اپیزود ۱۱ از فصل ۳ پادکست تورینگ

۲/۲

<...
27:47
 • 152

 • 5 ماه پیش
27:47
اپیزود ۱۱ از فصل ۳ پادکست تورینگ ۱/۲ تو این اپیزود در مورد درس گرافیک کامپیوتری صحبت می‌کنیم. هدف این درس چیه؟ چرا بچه‌های علوم کامپیوتر باید این درس رو بخونن؟ باید چطور به این درس پرداخته بشه؟ تو بخش...

اپیزود ۱۱ از فصل ۳ پادکست تورینگ

۱/۲

21:10
 • 298

 • 5 ماه پیش
21:10
اپیزود ۱۰ از فصل ۳ پادکست تورینگتو این اپیزود در مورد درس مدارهای منطقی صحبت می‌کنیم.هدف این درس چیه؟چرا بچه‌های علوم کامپیوتر باید این درس رو بخونن؟باید چطور به این درس پرداخته بشه؟چه منابعی براش وجو...

اپیزود ۱۰ از فصل ۳ پادکست تورینگ


...
20:34
 • 269

 • 5 ماه پیش
20:34
اپیزود ۹ از فصل ۳ پادکست تورینگتو این اپیزود در مورد درس احتمال ۱ صحبت می‌کنیم.هدف این درس چیه؟چرا بچه‌های علوم کامپیوتر باید این درس رو بخونن؟ارتباط این درس با هوش مصنوعی؟چه منابعی براش وجود داره؟در ...

اپیزود ۹ از فصل ۳ پادکست تورینگ


<...
27:10
 • 126

 • 6 ماه پیش
27:10
اپیزود ۸ از فصل ۳ پادکست تورینگتو این اپیزود در مورد درس کامپایلر صحبت می‌کنیم.هدف این درس چیه؟چرا بچه‌های علوم کامپیوتر باید این درس رو بخونن؟چطور باید بهش پرداخته بشه؟چه منابعی براش وجود داره؟چجوری ...

اپیزود ۸ از فصل ۳ پادکست تورینگ


<...
23:34
 • 416

 • 6 ماه پیش
23:34
اپیزود ۷ از فصل ۳ پادکست تورینگتو این اپیزود در مورد درس جبر خطی عددی صحبت می‌کنیم.هدف این درس چیه؟چرا بچه‌های علوم کامپیوتر باید این درس رو بخونن؟چطور باید بهش پرداخته بشه؟چه منابعی براش وجود داره؟چج...

اپیزود ۷ از فصل ۳ پادکست تورینگ


<...
23:08
 • 208

 • 7 ماه پیش
23:08
اپیزود ۶ از فصل ۳ پادکست تورینگتو این اپیزود در مورد درس پایگاه داده صحبت می‌کنیم.هدف این درس چیه؟چرا بچه‌های علوم کامپیوتر باید این درس رو بخونن؟چطور باید بهش پرداخته بشه؟چه منابعی براش وجود داره؟چجو...

اپیزود ۶ از فصل ۳ پادکست تورینگ


<...
20:14
 • 109

 • 7 ماه پیش
20:14
اپیزود ۵ از فصل ۳ پادکست تورینگتو این اپیزود در مورد درس بهینه سازی خطی صحبت می‌کنیم.هدف این درس چیه؟چرا بچه‌های علوم کامپیوتر باید این درس رو بخونن؟چطور باید بهش پرداخته بشه؟چه منابعی براش وجود داره؟...

اپیزود ۵ از فصل ۳ پادکست تورینگ


<...
18:53
 • 94

 • 7 ماه پیش
18:53
اپیزود ۴ از فصل ۳ پادکست تورینگتو این اپیزود در مورد درس مبانی آنالیز عددی صحبت می‌کنیم.هدف این درس چیه؟چرا بچه‌های علوم کامپیوتر باید این درس رو بخونن؟چطور باید بهش پرداخته بشه؟چه منابعی براش وجود دا...

اپیزود ۴ از فصل ۳ پادکست تورینگ


<...
18:07
 • 87

 • 7 ماه پیش
18:07
اپیزود ۳ از فصل ۳ پادکست تورینگتو این اپیزود در مورد درس مبانی آنالیز ریاضی صحبت می‌کنیم.هدف این درس چیه؟چرا بچه‌های علوم کامپیوتر باید این درس رو بخونن؟چطور باید بهش پرداخته بشه؟چه منابعی براش وجود د...

اپیزود ۳ از فصل ۳ پادکست تورینگ


<...
31:30
 • 226

 • 8 ماه پیش
31:30
اپیزود ۲ از فصل ۳ پادکست تورینگتو این اپیزود در مورد درس داده کاوی صحبت می‌کنیم.هدف این درس چیه؟چرا اهمیت داره؟چطور باید بهش پرداخته بشه؟چه منابعی براش وجود داره؟بازار کارش چطوره؟بچه‌های علوم ریاضی چط...

اپیزود ۲ از فصل ۳ پادکست تورینگ


<...
25:14
 • 199

 • 9 ماه پیش
25:14
اپیزود ۱ از فصل ۳ پادکست تورینگتو این اپیزود در مورد درس اصول سیستم‌های عامل صحبت می‌کنیم.هدف این درس چیه؟چرا اهمیت داره؟چطور باید بهش پرداخته بشه؟چه منابعی براش وجود داره؟در این اپیزود همراه ما باشید...

اپیزود ۱ از فصل ۳ پادکست تورینگ


<...
26:59
 • 185

 • 9 ماه پیش
26:59
اپیزود ۱۲ از فصل ۲ پادکست تورینگتو این اپیزود در مورد الگوریتم‌های موازی و همچنین درس مربوط به این موضوع در مقطع ارشد و دکتری صحبت می‌کنیم.هدف این درس چیه؟چرا این الگوریتم اهمیت داره؟این الگوریتم در چ...

اپیزود ۱۲ از فصل ۲ پادکست تورینگ


...
17:24
 • 204

 • 10 ماه پیش
17:24
اپیزود ۱۱ از فصل ۲ پادکست تورینگتو این اپیزود در مورد الگوریتم‌های تصادفی و همچنین درس مربوط به این موضوع در مقطع ارشد و دکتری صحبت می‌کنیم.هدف این درس چیه؟چرا این الگوریتم اهمیت داره؟این الگوریتم در ...

اپیزود ۱۱ از فصل ۲ پادکست تورینگ

تو این ا...

23:12
 • 160

 • 11 ماه پیش
23:12
اپیزود ۱۰ از فصل ۲ پادکست تورینگتو این اپیزود در مورد الگوریتم‌های تقریبی و همچنین درس مربوط به این موضوع در مقطع ارشد و دکتری صحبت می‌کنیم. هدف این درس چیه؟ چرا این الگوریتم اهمیت داره؟ این الگوریتم ...

اپیزود ۱۰ از فصل ۲ پادکست تورینگ

تو این ا...

22:05
 • 185

 • 11 ماه پیش
22:05
اپیزود ۹ از فصل ۲ پادکست تورینگتو این اپیزود گرایش داده کاوی و نظریه سیستم در مقطع ارشد رو معرفی می‌کنیم.مفاهیمی که در این گرایش مهم هستند، دروسی که باید در این گرایش بخونید، دانشگاه‌هایی که این دارای...

اپیزود ۹ از فصل ۲ پادکست تورینگ

تو این اپ...

18:58
 • 226

 • 11 ماه پیش
18:58
اپیزود ۸ از فصل ۲ پادکست تورینگتو این اپیزود گرایش هوش مصنوعی در مقطع ارشد رو معرفی می‌کنیم.مفاهیمی که در این گرایش مهم هستند، دروسی که باید در این گرایش بخونید، دانشگاه‌هایی که این دارای این گرایش هس...

اپیزود ۸ از فصل ۲ پادکست تورینگ

تو این اپ...

26:30
 • 215

 • 11 ماه پیش
26:30
اپیزود ۷ از فصل ۲ پادکست تورینگتو این اپیزود گرایش الگوریتم در مقطع ارشد رو معرفی می‌کنیم.مفاهیمی که در این گرایش مهم هستند، دروسی که باید در این گرایش بخونید، دانشگاه‌هایی که این دارای این گرایش هستن...

اپیزود ۷ از فصل ۲ پادکست تورینگ

تو این اپ...

15:08
 • 198

 • 1 سال پیش
15:08
اپیزود ۶ از فصل ۲ پادکست تورینگتو این اپیزود گرایش محاسبات علمی در مقطع ارشد رو معرفی می‌کنیم.مفاهیمی که در این گرایش مهم هستند، دروسی که باید در این گرایش بخونید، دانشگاه‌هایی که این دارای این گرایش ...

اپیزود ۶ از فصل ۲ پادکست تورینگ

تو این اپ...

18:05
 • 188

 • 1 سال پیش
18:05
اپیزود۵ از فصل ۲ پادکست تورینگ تو اپیزود قبل در مورد یادگیری ماشین صحبت کردیم. تو این اپیزود به زیرشاخه‌های یادگیری ماشین و بخش‌های مختلفش می‌پردازیم. یادگیری با نظارت یادگیری بدون نظارت یادگیری...
اپیزود۵ از فصل ۲ پادکست تورینگ تو اپیزود قبل در ...
21:49
 • 1.4K

 • 1 سال پیش
21:49
اپیزود ۴ از فصل ۲ پادکست تورینگ اگه خودتون در زمینه برنامه نویسی و کامپیوتر کار کرده باشین یا پیگیر دنیای تکنولوژی باشین،‌ حتما عبارت یادگیری ماشین به گوشتون خورده. این مبحث زیرمجموعه هوش موصنوعیه و ک...

اپیزود ۴ از فصل ۲ پادکست تورینگ اگه خودتون در ز...

11:03
 • 322

 • 1 سال پیش
11:03
اپیزود ویژه پادکست ویدیو تورینگ تو این اپیزود در زمینه انتخاب رشته صحبت کردیم. فاکتورهایی که موقع انتخاب رشته باید بهشون توجه کنیم و چیزهایی که خیلی‌ها بهمون نمیگن! اگه خودتون کنکوری هستین، این وی...
اپیزود ویژه پادکست ویدیو تورینگ تو این اپیزود در ...
39:32
 • 311

 • 1 سال پیش
39:32
اپیزود۳ از فصل ۲ پادکست تورینگ در دو اپیزود قبل در مورد هوش مصنوعی و تاریخچه این مبحث صحبت کردیم. در این اپیزود در مورد زیرشاخه‌های مهم هوش مصنوعی صحبت میکنیم که اکثرا اون‌ها رو به عنوان یک مبحث جد...
اپیزود۳ از فصل ۲ پادکست تورینگ در دو اپیزود قبل ...
11:42
 • 232

 • 1 سال پیش
11:42
اپیزود۲ از فصل ۲ پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد تاریخچه هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم. این مبحث از کجا شکل گرفت؟ چه کسی برای اولین بار هوش مصنوعی رو به وجود آورد؟ در طول تاریخ چه پیشرفت‌هایی داشت...
اپیزود۲ از فصل ۲ پادکست تورینگ تو این اپیزود در ...
13:18
 • 244

 • 2 سال پیش
13:18
اپیزود۱ از فصل ۲ پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم. مبحثی در علوم کامپیوتر که هم جالب و کاربردیه و هم پر طرفدار. حتما این اپیزود رو تا آخر ببینید یا گوش کنید. معرفی م...
اپیزود۱ از فصل ۲ پادکست تورینگ تو این اپیزود در ...
13:46
 • 625

 • 2 سال پیش
13:46
اپیزود ۱۲ از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد درس مبانی احتمال صحبت می‌کنیم. درسی که خیلی از دانشجوها فکر میکنن به این رشته نامربوطه ولی اینطور نیست. حتما این اپیزود رو تا آخر ببینید یا گوش کنی...
اپیزود ۱۲ از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد ...
17:50
 • 422

 • 2 سال پیش
17:50
اپیزود ۱۱ از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد درس مبانی ماتریس‌ها و جبرخطی صحبت می‌کنیم. یکی دیگه از دروس پایه رشته علوم کامپیوتر که برای ادامه این رشته مهم و حیاتیه. حتما این اپیزود رو تا آخر ...
اپیزود ۱۱ از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد ...
22:51
 • 245

 • 2 سال پیش
22:51
اپیزود 10 از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد درس مبانی علوم ریاضی صحبت می‌کنیم. همونطور که همه دانشجوهای این رشته می‌دونن، این درس یکی از دروس پایه مهمه. اکثرا هم فکر می‌کنن این درس خیلی سخته و ن...
اپیزود 10 از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد ...
33:31
 • 270

 • 2 سال پیش
33:31
اپیزود ۹ از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد درس ساختمان‌های گسسته (ریاضیات گسسته یا مبانی ترکیبیات) صحبت می‌کنیم. در مورد تفاوت نام گذاری این درس میگیم و علاوه بر اون در مورد نکات کنکوری این درس ...
اپیزود ۹ از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد د...
39:47
 • 281

 • 2 سال پیش
39:47
اپیزود ۸ از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد درس مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها صحبت میکنیم. یه درس مهم که با درک اون مفاهیم علوم کامپیوتر رو خیلی راحت‌تر متوجه میشین. علاوه بر اون در مورد نکات کنکو...
اپیزود ۸ از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد د...
26:30
 • 264

 • 2 سال پیش
26:30
اپیزود ۷ از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها صحبت میکنیم. یه درس پایه‌ای و مهم که تقریبا مفهوم علوم کامپیوتره. علاوه بر اون در مورد نکات کنکوری این درس برای ارشد و دکت...
اپیزود ۷ از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد د...
44:31
 • 273

 • 2 سال پیش
44:31
اپیزود ۶ از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد درس طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها صحبت میکنیم. درسی که جز پایه‌ای ترین دروس رشته علوم کامپیوتره. این درس چه نقشی در کنکور داره؟ هدف این درس چیه؟ چه م...
اپیزود ۶ از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد د...
39:03
 • 326

 • 2 سال پیش
39:03
اپیزود ۵ از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد یکی دیگه از دروس پایه رشته علوم کامپیوتر صحبت میکنیم که تو ارشد و دکتری‌‌ هم خیلی مهمه. مخصوصا تو کنکورشون هدف این درس چیه؟ چه چیزی رو بهمون یاد می...
اپیزود ۵ از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد ی...
32:08
 • 431

 • 2 سال پیش
32:08
اپیزود 4 از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد یکی از دروس پایه رشته علوم کامپیوتر یعنی مبانی کامپیوتر و برنامه سازی صحبت میکنیم هدف این درس چیه؟ چه چیزی رو بهمون یاد میده؟ به چه دردی میخوره؟ در آین...
اپیزود 4 از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد یک...
47:34
 • 432

 • 2 سال پیش
47:34
اپیزود ۳ از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد تاریخچه علوم کامپیوتر صحبت میکنیم آلن تورینگ رو میشناسید؟ میدونید کامپیوترهایی که امروزه میشناسیم از کجا شروع شدن؟ از تاثیر علوم کامپیوتر تو جنگ جهانی ...
اپیزود ۳ از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد تا...
29:50
 • 377

 • 2 سال پیش
29:50
اپیزود ۲ از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد دلایل انتخاب رشته علوم کامپیوتر صحبت میکنیم چرا کنکوری ها باید به این رشته توجه کنن؟ بعد از انتخاب رشته چه چیزی در انتظارشونه؟ چه پیش زمینه هایی باعث پی...
اپیزود ۲ از پادکست تورینگ تو این اپیزود در مورد دل...
44:58
 • 400

 • 2 سال پیش
44:58
اپیزود ۱ از پادکست تورینگ در این اپیزود به معرفی علوم کامیپوتر پرداخته میشه. علاوه بر این در مورد مواردی مثل جایگاه علوم کامپیوتر در ایران و جهان آینده شغلی (بازار کار) علوم کامپیوتر در ایران و جها...
اپیزود ۱ از پادکست تورینگ در این اپیزود به معرفی ...
55:52
 • 713

 • 2 سال پیش
55:52
سلام پادکست تورینگ از مجموعه گیک کادمی بطور رسمی شروع به کار کرد از این به بعد هر هفته در این پادکست در مورد علوم کامپیوتر و مسائل مربوط به این رشته صحبت میکنیم و سعی میکنیم این رشته رو کمی بیشتر م...
سلام پادکست تورینگ از مجموعه گیک کادمی بطور رسمی...
09:24
 • 414

 • 2 سال پیش
09:24
shenoto-ads
shenoto-ads