آموزش ریاضی

حسین زارعی
  124
  میانگین پخش
  740
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  آموزش ریاضی

  حسین زارعی
  124
  میانگین پخش
  740
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  گفتگوی جذاب بین دكتر سید مجید حسینی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، دكتر احمد نادری(نماینده مجلس) و ارتباط تلفنی با دكتر محمدرضا محبوب فر(عضو كمیته كشوری مقابله با كرونا و عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ...
  گفتگوی جذاب بین دكتر سید مجید حسینی(عضو هیئت علمی ...
  30:00
  • 28

  • 3 سال پیش
  30:00
  گفتگوی جذاب بین دكتر سید مجید حسینی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، دكتر احمد نادری(نماینده مجلس) و ارتباط تلفنی با دكتر محمدرضا محبوب فر(عضو كمیته كشوری مقابله با كرونا و عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ...
  گفتگوی جذاب بین دكتر سید مجید حسینی(عضو هیئت علمی ...
  30:00
  • 23

  • 3 سال پیش
  30:00
  گفتگوی جذاب بین دكتر سید مجید حسینی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، دكتر احمد نادری(نماینده مجلس) و ارتباط تلفنی با دكتر محمدرضا محبوب فر(عضو كمیته كشوری مقابله با كرونا و عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ...
  گفتگوی جذاب بین دكتر سید مجید حسینی(عضو هیئت علمی ...
  30:00
  • 313

  • 3 سال پیش
  30:00
  مناظره بین دكتر مسعود ثقفی(سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران)، سید مجید حسینی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، علی صنیعی(رئیس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیر دولتی شهر تهران) و ارتباط تلفنی با دكتر حمیدرضا ر...
  مناظره بین دكتر مسعود ثقفی(سخنگوی آموزش و پرورش شه...
  30:00
  • 23

  • 3 سال پیش
  30:00
  مناظره بین دكتر مسعود ثقفی(سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران)، سید مجید حسینی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، علی صنیعی(رئیس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیر دولتی شهر تهران) و ارتباط تلفنی با دكتر حمیدرضا ر...
  مناظره بین دكتر مسعود ثقفی(سخنگوی آموزش و پرورش شه...
  30:00
  • 13

  • 3 سال پیش
  30:00
  مناظره بین دكتر مسعود ثقفی(سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران)، سید مجید حسینی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، علی صنیعی(رئیس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیر دولتی شهر تهران) و ارتباط تلفنی با دكتر حمیدرضا ر...
  مناظره بین دكتر مسعود ثقفی(سخنگوی آموزش و پرورش شه...
  30:00
  • 340

  • 3 سال پیش
  30:00
  shenoto-ads
  shenoto-ads