• 2 سال پیش

  • 10

  • 03:57
در محضر کیمیاگر اعظم - توی قسمت محاسبه درس شمی مشکل دارم چی کار کنم

در محضر کیمیاگر اعظم - توی قسمت محاسبه درس شمی مشکل دارم چی کار کنم

مرکز مشاوره کنکور جدیدی نژاد
0
در محضر کیمیاگر اعظم - توی قسمت محاسبه درس شمی مشکل دارم چی کار کنم
0
0

در محضر کیمیاگر اعظم - توی قسمت محاسبه درس شمی مشکل دارم چی کار کنم

مرکز مشاوره کنکور جدیدی نژاد
  • 03:57

  • 10

  • 2 سال پیش

توضیحات
اینجا به سوال هایی که شما پرسیدین جواب میدیم ... پس سوال هاتون رو بپرسید :)

با صدای
محمد حسین جدیدی نژاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads