شعر و ادبیات پارسی

ایران زمین - Support@Tripira.com
  231
  میانگین پخش
  10.8K
  تعداد پخش
  18
  دنبال کننده
  ای که مهجوری عشاق روا میداری...
  ای که مهجوری عشاق روا میداری
  02:46
  • 314

  • 5 سال پیش
  02:46
  کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد...
  کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
  03:14
  • 273

  • 5 سال پیش
  03:14
  شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش...
  شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش
  03:23
  • 238

  • 5 سال پیش
  03:23
  آنکه رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد...
  آنکه رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد
  03:32
  • 233

  • 5 سال پیش
  03:32
  دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش...
  دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش
  04:03
  • 221

  • 5 سال پیش
  04:03
  گفتم کیم دهانت و لبت کامران کنند...
  گفتم کیم دهانت و لبت کامران کنند
  03:07
  • 222

  • 5 سال پیش
  03:07
  شکر خدا کز مدد بخت کارساز...
  شکر خدا کز مدد بخت کارساز
  02:56
  • 225

  • 5 سال پیش
  02:56
  آن نه عشقست که از دل به دهان می آید...
  آن نه عشقست که از دل به دهان می آید
  03:33
  • 226

  • 5 سال پیش
  03:33
  من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم...
  من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم
  03:39
  • 226

  • 5 سال پیش
  03:39
  یارا بهشت صحبت یاران همدست...
  یارا بهشت صحبت یاران همدست
  04:03
  • 230

  • 5 سال پیش
  04:03
  شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد...
  شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد
  03:53
  • 209

  • 6 سال پیش
  03:53
  متناسبند و موزون حرکات دلفریبت...
  متناسبند و موزون حرکات دلفریبت
  03:56
  • 215

  • 6 سال پیش
  03:56
  من آن مرغم که افکندم به دام صد بلا خود را...
  من آن مرغم که افکندم به دام صد بلا خود را
  00:00
  • 249

  • 6 سال پیش
  00:00
  ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم...
  ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم
  02:42
  • 256

  • 6 سال پیش
  02:42
  کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را...
  کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را
  02:40
  • 241

  • 7 سال پیش
  02:40
  برو ای خواجه و بگذار مرا مست اینجا...
  برو ای خواجه و بگذار مرا مست اینجا
  03:12
  • 211

  • 7 سال پیش
  03:12
  بس بگردید و بگردد روزگار...
  بس بگردید و بگردد روزگار
  06:24
  • 221

  • 7 سال پیش
  06:24
  صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد...
  صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
  04:03
  • 209

  • 8 سال پیش
  04:03
  روشن از پرتوی رویت نظری نیست که نیست...
  روشن از پرتوی رویت نظری نیست که نیست
  04:53
  • 213

  • 8 سال پیش
  04:53
  ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست...
  ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست
  05:00
  • 216

  • 8 سال پیش
  05:00
  هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظرست...
  هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظرست
  03:52
  • 218

  • 8 سال پیش
  03:52
  از هر چه میرود سخن دوست خوشترست...
  از هر چه میرود سخن دوست خوشترست
  03:04
  • 213

  • 8 سال پیش
  03:04
  گر نکوبی شیشه غم را به سنگ...
  گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
  02:58
  • 216

  • 9 سال پیش
  02:58
  بازت ندانم از سر پیمان ما که برد...
  بازت ندانم از سر پیمان ما که برد
  03:09
  • 217

  • 9 سال پیش
  03:09
  هر که را دیدیم در عالم گرفتار خودست...
  هر که را دیدیم در عالم گرفتار خودست
  02:44
  • 269

  • 9 سال پیش
  02:44
  شاهد افلاکی: چون زلف توام جانا در عین پریشانی...
  شاهد افلاکی: چون زلف توام جانا در عین پریشانی
  03:41
  • 236

  • 9 سال پیش
  03:41
  شاهد و شمع: شاهدی گفت به شمعی امشب...
  شاهد و شمع: شاهدی گفت به شمعی امشب
  03:14
  • 217

  • 9 سال پیش
  03:14
  آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا...
  آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
  03:38
  • 220

  • 9 سال پیش
  03:38
  تا چشم بر ندوزی از هر چه در جهانست...
  تا چشم بر ندوزی از هر چه در جهانست
  03:31
  • 216

  • 9 سال پیش
  03:31
  عشق در دل ماند و یار از دست رفت...
  عشق در دل ماند و یار از دست رفت
  02:58
  • 215

  • 9 سال پیش
  02:58
  بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست...
  بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
  04:30
  • 230

  • 9 سال پیش
  04:30
  نو بهار است در آن کوش که خوشدل باشی...
  نو بهار است در آن کوش که خوشدل باشی
  02:42
  • 209

  • 9 سال پیش
  02:42
  وقت سحر به آیینه ای گفت شانه ای...
  وقت سحر به آیینه ای گفت شانه ای
  03:59
  • 215

  • 9 سال پیش
  03:59
  همه هست آرزويم كه ببينم از تو رويی...
  همه هست آرزويم كه ببينم از تو رويی
  03:17
  • 222

  • 9 سال پیش
  03:17
  چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را...
  چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را
  03:26
  • 213

  • 9 سال پیش
  03:26
  بیداد رفت لاله بر باد رفته را...
  بیداد رفت لاله بر باد رفته را
  04:00
  • 225

  • 9 سال پیش
  04:00
  آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت...
  آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت
  03:59
  • 226

  • 9 سال پیش
  03:59
  خاصیت عشقت که برون از دو جهان است...
  خاصیت عشقت که برون از دو جهان است
  03:29
  • 227

  • 9 سال پیش
  03:29
  در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست...
  در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
  02:57
  • 215

  • 9 سال پیش
  02:57
  ز اندازه بیرون تشنه ام ساقی بیار آن آب را...
  ز اندازه بیرون تشنه ام ساقی بیار آن آب را
  03:06
  • 226

  • 9 سال پیش
  03:06
  دوش چه خورده ای دلا، راست بگو نهان مکن...
  دوش چه خورده ای دلا، راست بگو نهان مکن
  03:59
  • 272

  • 9 سال پیش
  03:59
  در دست بانویی به نخی گفت سوزنی...
  در دست بانویی به نخی گفت سوزنی
  03:22
  • 217

  • 9 سال پیش
  03:22
  پريشان كن سر زلف سياهت، شــــانه اش با من...
  پريشان كن سر زلف سياهت، شــــانه اش با من
  03:57
  • 221

  • 9 سال پیش
  03:57
  امشب از دولت می دفع ملالی کردیم...
  امشب از دولت می دفع ملالی کردیم
  02:17
  • 248

  • 9 سال پیش
  02:17
  چون نیست هیچ مردی در عشق یار ما را...
  چون نیست هیچ مردی در عشق یار ما را
  02:48
  • 231

  • 9 سال پیش
  02:48
  اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را...
  اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
  03:47
  • 238

  • 9 سال پیش
  03:47
  مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست...
  مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست
  03:42
  • 310

  • 9 سال پیش
  03:42
  shenoto-ads
  shenoto-ads