شعر و ادبیات پارسی

شعر و ادبیات پارسی

ایران زمین - Support@Tripira.com
  12
  میانگین پخش
  637
  تعداد پخش
  10
  دنبال کننده
  شعر و ادبیات پارسی

  شعر و ادبیات پارسی

  ایران زمین - Support@Tripira.com
  12
  میانگین پخش
  637
  تعداد پخش
  10
  دنبال کننده

   غزل حافظ: شماره 13 - گوینده: فرزاد
   ای که مهجوری عشاق روا میداری
   ای که مهجوری عشاق روا میداری
   02:46
   • 20

   • 3 سال پیش
   02:46
   غزل حافظ: شماره 12 - گوینده: فرشید
   کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
   کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
   03:14
   • 13

   • 3 سال پیش
   03:14
   غزل حافظ: شماره 11 - گوینده: فرزاد
   دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش
   دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش
   04:03
   • 8

   • 4 سال پیش
   04:03
   غزل حافظ: شماره 9 - گوینده: فرزاد
   آنکه رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد
   آنکه رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد
   03:32
   • 10

   • 4 سال پیش
   03:32
   غزل حافظ: شماره 10 - گوینده: فرزاد
   شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش
   شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش
   03:23
   • 23

   • 4 سال پیش
   03:23
   غزل سعدی: شماره 12 - گوینده: فرشید
   من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم
   من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم
   03:39
   • 14

   • 4 سال پیش
   03:39
   غزل سعدی: شماره 11 - گوینده: نسترن
   یارا بهشت صحبت یاران همدست
   یارا بهشت صحبت یاران همدست
   04:03
   • 15

   • 4 سال پیش
   04:03
   غزل سعدی: شماره 13 - گوینده: نسترن
   آن نه عشقست که از دل به دهان می آید
   آن نه عشقست که از دل به دهان می آید
   03:33
   • 10

   • 4 سال پیش
   03:33
   غزل حافظ: شماره 7 - گوینده: فرشید
   شکر خدا کز مدد بخت کارساز
   شکر خدا کز مدد بخت کارساز
   02:56
   • 10

   • 4 سال پیش
   02:56
   غزل حافظ: شماره 8 - گوینده: فرشید
   گفتم کیم دهانت و لبت کامران کنند
   گفتم کیم دهانت و لبت کامران کنند
   03:07
   • 11

   • 4 سال پیش
   03:07
   shenoto-ads
   shenoto-ads