• 5 سال پیش

  • 20

  • 02:56

غزل حافظ: شماره 7 - گوینده: فرشید

شعر و ادبیات پارسی
0
0
0

غزل حافظ: شماره 7 - گوینده: فرشید

شعر و ادبیات پارسی
  • 02:56

  • 20

  • 5 سال پیش

توضیحات
شکر خدا کز مدد بخت کارساز

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads