• 4 سال پیش

  • 10

  • 02:56
غزل حافظ: شماره 7 - گوینده: فرشید

غزل حافظ: شماره 7 - گوینده: فرشید

شعر و ادبیات پارسی
0
غزل حافظ: شماره 7 - گوینده: فرشید
  • 02:56

  • 10

  • 4 سال پیش

غزل حافظ: شماره 7 - گوینده: فرشید

شعر و ادبیات پارسی
0

توضیحات
شکر خدا کز مدد بخت کارساز

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads