• 5 سال پیش

  • 221

  • 04:03

غزل حافظ: شماره 11 - گوینده: فرزاد

شعر و ادبیات پارسی
0
0
0

غزل حافظ: شماره 11 - گوینده: فرزاد

شعر و ادبیات پارسی
  • 04:03

  • 221

  • 5 سال پیش

توضیحات
دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads