• 4 سال پیش

  • 8

  • 04:03
غزل حافظ: شماره 11 - گوینده: فرزاد

غزل حافظ: شماره 11 - گوینده: فرزاد

شعر و ادبیات پارسی
0
غزل حافظ: شماره 11 - گوینده: فرزاد
  • 04:03

  • 8

  • 4 سال پیش

غزل حافظ: شماره 11 - گوینده: فرزاد

شعر و ادبیات پارسی
0

توضیحات
دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads