• 5 سال پیش

  • 313

  • 02:46

غزل حافظ: شماره 13 - گوینده: فرزاد

شعر و ادبیات پارسی
0
0
0

غزل حافظ: شماره 13 - گوینده: فرزاد

شعر و ادبیات پارسی
  • 02:46

  • 313

  • 5 سال پیش

توضیحات
ای که مهجوری عشاق روا میداری

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads