• 3 سال پیش

  • 21

  • 02:46
غزل حافظ: شماره 13 - گوینده: فرزاد

غزل حافظ: شماره 13 - گوینده: فرزاد

شعر و ادبیات پارسی
0
غزل حافظ: شماره 13 - گوینده: فرزاد
  • 02:46

  • 21

  • 3 سال پیش

غزل حافظ: شماره 13 - گوینده: فرزاد

شعر و ادبیات پارسی
0

توضیحات
ای که مهجوری عشاق روا میداری

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads