• 3 سال پیش

  • 13

  • 03:14
غزل حافظ: شماره 12 - گوینده: فرشید

غزل حافظ: شماره 12 - گوینده: فرشید

شعر و ادبیات پارسی
0
غزل حافظ: شماره 12 - گوینده: فرشید
  • 03:14

  • 13

  • 3 سال پیش

غزل حافظ: شماره 12 - گوینده: فرشید

شعر و ادبیات پارسی
0

توضیحات
کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads