• 5 سال پیش

  • 273

  • 03:14

غزل حافظ: شماره 12 - گوینده: فرشید

شعر و ادبیات پارسی
0
0
0

غزل حافظ: شماره 12 - گوینده: فرشید

شعر و ادبیات پارسی
  • 03:14

  • 273

  • 5 سال پیش

توضیحات
کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads