• 5 سال پیش

  • 17

  • 03:07

غزل حافظ: شماره 8 - گوینده: فرشید

شعر و ادبیات پارسی
0
0
0

غزل حافظ: شماره 8 - گوینده: فرشید

شعر و ادبیات پارسی
  • 03:07

  • 17

  • 5 سال پیش

توضیحات
گفتم کیم دهانت و لبت کامران کنند

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads