• 4 سال پیش

  • 12

  • 03:07
غزل حافظ: شماره 8 - گوینده: فرشید

غزل حافظ: شماره 8 - گوینده: فرشید

شعر و ادبیات پارسی
0
غزل حافظ: شماره 8 - گوینده: فرشید
  • 03:07

  • 12

  • 4 سال پیش

غزل حافظ: شماره 8 - گوینده: فرشید

شعر و ادبیات پارسی
0

توضیحات
گفتم کیم دهانت و لبت کامران کنند

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads