• 5 سال پیش

  • 21

  • 03:32

غزل حافظ: شماره 9 - گوینده: فرزاد

شعر و ادبیات پارسی
0
0
0

غزل حافظ: شماره 9 - گوینده: فرزاد

شعر و ادبیات پارسی
  • 03:32

  • 21

  • 5 سال پیش

توضیحات
آنکه رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads