• 4 سال پیش

  • 10

  • 03:32
غزل حافظ: شماره 9 - گوینده: فرزاد

غزل حافظ: شماره 9 - گوینده: فرزاد

شعر و ادبیات پارسی
0
غزل حافظ: شماره 9 - گوینده: فرزاد
  • 03:32

  • 10

  • 4 سال پیش

غزل حافظ: شماره 9 - گوینده: فرزاد

شعر و ادبیات پارسی
0

توضیحات
آنکه رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads