• 4 سال پیش

  • 11

  • 03:33
غزل سعدی: شماره 13 - گوینده: نسترن

غزل سعدی: شماره 13 - گوینده: نسترن

شعر و ادبیات پارسی
0
غزل سعدی: شماره 13 - گوینده: نسترن
  • 03:33

  • 11

  • 4 سال پیش

غزل سعدی: شماره 13 - گوینده: نسترن

شعر و ادبیات پارسی
0

توضیحات
آن نه عشقست که از دل به دهان می آید

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads