• 6 سال پیش

  • 908

  • 01:47:06

جلسه رونمایی کتاب درباره خدا نوشته مایکل پامر

پادکست های استاد ملکیان
4
4
0

جلسه رونمایی کتاب درباره خدا نوشته مایکل پامر

پادکست های استاد ملکیان
  • 01:47:06

  • 908

  • 6 سال پیش

توضیحات
سخنرانی استاد ملکیان با عنوان نقد و بررسی کتاب "درباره خدا" نوشته مایکل پامر ترجمه نعیمه پور محمدی تهران – 20 آبان ماه 1393 کتاب "درباره خدا" به زبان انگلیسی است و به روش فلسفه تحلیلی بیان شده است و خانم دکتر پورمحمدی زحمت ترجمه آن را بر عهده داشته است و واقعا حسن انتخاب داشته اند و دقیق و امانت دار به متن آن را ترجمه کرده اند. سال ها پیش همیشه به نظرم میومد که ادله ای که درباره وجود خدا اقامه شده رو به صورتی بهتر از صورتی که در کتاب های فلسفه دین تحلیلی عرضه شده می شود این ادله رو تقسیم بندی کرد...

shenoto-ads
shenoto-ads