• 6 سال پیش

  • 267

  • 01:21:35

معنای زندگی از نگاه فلسفی-7

پادکست های استاد ملکیان
1
1
0

معنای زندگی از نگاه فلسفی-7

پادکست های استاد ملکیان
  • 01:21:35

  • 267

  • 6 سال پیش

توضیحات
اون چیزی که مربوط به اصطلاح شناسی و ترمینولوژی بحث بود تا جلسه قبل گفته شد و امروز به خود بحث می پردازیم. وقتی بحث معنای زندگی پیش میاد ما ممکن است مرادمون هدف زندگی ، یا کارکرد زندگی و یا ممکن است به معنای ارزش زندگی باشد. امروز اول از همه به کارکرد زندگی می پردازیم چون زودتر تمام می شود و می توانیم به دو مبحث دیگر ، یعنی به هدف زندگی و ارزش زندگی مفصل تر بپردازیم...

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads