• 6 سال پیش

  • 157

  • 01:28:25

معنای زندگی از نگاه فلسفی-6

پادکست های استاد ملکیان
1
1
0

معنای زندگی از نگاه فلسفی-6

پادکست های استاد ملکیان
  • 01:28:25

  • 157

  • 6 سال پیش

توضیحات
در جلسه گذشته بحث درباره معانی مختلف "معنا" بود . امروز هم بحثی درباره معانی مختلف "ارزش" هم برای تکمیل گری مبحث گذشته انجام بشه. چون گاهی وقتی بحث درباره معنای زندگی است منظور ارزش زندگی است که آیا زیستن به صرفه هست یا نیست؟می ارزد یا نه؟ و ادامه بحث ...

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads