• 6 سال پیش

  • 325

  • 01:26:08

معنای زندگی از نگاه فلسفی-12

پادکست های استاد ملکیان
2
2
0

معنای زندگی از نگاه فلسفی-12

پادکست های استاد ملکیان
  • 01:26:08

  • 325

  • 6 سال پیش

توضیحات
طی این جلسات گفته شد که معنای زندگی به سه مفهوم اطلاق میشه لااقل یکی هدف زندگی یکی کارکرد آن یکی معنای زندگی به معنای ارزش زندگی است . در مورد کارکرد زندگی به اجمال صحبت شد و همچنین درباره کارکرد زندگی گفته شد. اما معنای سومی هم باقی ماند که آن معنای زندگی به معنای ارزش زندگی است . درباره ارزش هم گفته شد که به معنای عدیده ای هست که یک معنای واحد ندارد.که تا آنجا که برسیم به همه معانی آن اشاره می کنیم. بنابراین بحث امروز ما درباره معنای سوم معنای زندگی یعنی ارزش زندگی است...

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads