• 6 سال پیش

  • 188

  • 01:32:50

معنای زندگی از نگاه فلسفی-8

پادکست های استاد ملکیان
1
1
0

معنای زندگی از نگاه فلسفی-8

پادکست های استاد ملکیان
  • 01:32:50

  • 188

  • 6 سال پیش

توضیحات
بحث درباره معنای زندگی به معنای کارکرد زندگی بود. تا اونجا که ادامه دادیم ، تفسیر معنای زندگی به معنای کارکرد تمام شد و حالا وارد بحث تفسیر معنای زندگی در معنای هدف زندگی می شویم که این بحث خیلی پیچیده تر و مفصل تر است و بیشتر هم وقتی بحث معنای زندگی پیش میاد ، همین هدف زندگی مراد هست. کسانی گفته اند که هدف زندگی قابل استکشاف نیست جز با استکشاف هدف آفرینش ، هدف خلقت. برخی هم گفته اند که هدف زندگی ربطی با هدف آفرینش نداره. اول استدلال کسانی که گفته اند که تا هدف خلقت رو نفهمیم نمی توانیم هدف زندگی را بفهمیم خدمت سروران عرض می کنم...

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads