• 6 سال پیش

  • 234

  • 01:27:53

معنای زندگی از نگاه فلسفی-10

پادکست های استاد ملکیان
6
6
0

معنای زندگی از نگاه فلسفی-10

پادکست های استاد ملکیان
  • 01:27:53

  • 234

  • 6 سال پیش

توضیحات
همیشه باید فلسفه دین رو از الاهیات جدا کرد . در فلسفه دین هیچ آیه و روایتی قداست ندارد و زیرشاخه ای است از فلسفه که درآن فقط و فقط استدلال عقلی است که قدرت نفی یا اثبات یا رد یا قبول ، نقض یا ... دارد . متاسفانه ما فلسفه مون الاهیاتی شده و الاهیاتمون فلسفی شده و هیچ کدوم رشد نکرده!

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads