• 6 سال پیش

  • 156

  • 01:29:32

معنای زندگی از نگاه فلسفی-9

پادکست های استاد ملکیان
2
2
0

معنای زندگی از نگاه فلسفی-9

پادکست های استاد ملکیان
  • 01:29:32

  • 156

  • 6 سال پیش

توضیحات
در مورد بحث درباره معنای دوم معنای زندگی یعنی همان هدف زندگی ، در جلسه قبل گفتیم کسانی گفته اند معنای زندگی یعنی همان هدف زندگی قابل فهم نیست مگر با فهمیدن هدف خلقت که گفتیم اگر جهان هستی آفریده شده باشد برای هدفی طبعا زندگی نوع بشر هم آفریده شده است برای اینکه بخشی از هدف رو تحقق ببخشه. اگر یک هدف عظیم و بزرگ برای کل آفرینش ماسوا وجود داشته باشه ، حتما زندگی نوع بشر هم نقشی در رسیدن به آن هدف عظیم دارد...

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads